2014-11-10

Lördagsfråga 333: Reparerat

  1. Guldkalven återgiven i Hortus deliciarum, en fantastisk och rikt illustrerad encyklopedi från 1100-talet. Originalet förstördes i kriget 1870-71, så det vi har kvar är kopior. Ett sorgligt öde? Jo, men ett som denna bok delar med praktiskt taget alla historiska handskrifter vi känner till över huvud taget.
  2. Venus bild i spegeln som Cupido håller upp på Velázquez tavla. Vandaliserad 1914 av en suffragett, vars köttyxa tack och lov gjorde skador som gick att reparera till, som det verkar (?), osynlighetens gräns.
  3. Jackson Pollocks tavla No. 5, 1948 gick sönder i transporten till en kund. Pollock reparerade skadan, men kunden upptäckte det. Då gjorde Pollock en ordentlig ommålning som enligt kunden gjorde tavlan ännu bättre: "affirmed and fulfilled by a new complexity and depth of linear interplay" med mera.
  4. Ordförande Mao, porträtterad av Ge Xiaoguang. Den väldiga (6 x 4,6 m) tavlan vid Himmelska fridens torg påverkas av väder, vind och den allt intensivare pekingluften och måste därför bytas ut varje år, men tavlorna målas av samme konstnär. Våren 1989 fick tavlan fixas till dessutom, sedan studenter under de välkända protesterna kastat ägg fyllda med färg på den.
Alltså reparerade, eller i ett fall rekonstruerat, konstverk; det insåg Christian som knep guldet för denna krävande lördagsfråga (även om Pölsan var illa nära).

Inga kommentarer: