2014-11-30

Vänsterhänt

När jag växte upp – för 30 år sedan – fanns det en rätt tydlig uppfattning om att vänsterhänta ofta hade god förmåga att tänka i tre dimensioner (exempelvis tennisspelare och arkitekter) och kanske var lite extra kreativa, men också överrepresenterade bland till exempel dyslektiker. Vad vet man i dag?
- Är det sant att konstnärer ofta är vänsterhänta?, insändare från "Linda (vänsterhänt)" i Forskning & Framsteg 11 september 2014

Det finns, nu som alltid, en mängd mer eller mindre tydliga, spridda och etablerade uppfattningar om vänsterhänta: De är bättre på konst och sport, de tenderar att vara introverta och intelligenta, de dör tidigare, med mycket mer.

Detta om vad som sägs. Vad vet vi då?

Inte i närheten så mycket som man skulle kunna tro. Professorns svar är inte av det raka, klargörande slaget som brukar göra folk nöjda, vare sig de skriver insändare eller löpsedlar, tvärtom:
Människans utveckling av handpreferens och andra funktionella sidoskillnader är något som engagerat forskare under lång tid, utifrån både ett neuropsykologiskt och biologiskt perspektiv. Dock är det inte helt enkelt att ge ett både kort och uttömmande svar på frågan, även om vi i dag har rätt god kunskap om kopplingarna mellan hjärnan och händerna.
- Louise Rönnqvist, professor i biologisk utvecklingspsykologi, Umeå universitet

Redan den enkla uppgiften hur fördelningen varierat varierar. Har de vänsterhänta alltid varit ca 10 %? Var de fler eller färre på järn-, brons- eller stenåldern?

Alla känner väl till hur vänsterhänthet motarbetats och misstänkliggjorts; ord som sinister och right anger tydligt vad som är bra och vad som är dåligt; barnen tvingades lära sig skriva med fel hand; och så vidare. Men åtminstone synen på och behandlingen av de vänsterhänta ska, enligt en uppgift jag ännu inte kontrollerat närmare, vara av betydligt senare datum än man tänker sig.
In some ways, today’s attitudes toward left-handedness are a mirror image of those of the 20th century (perhaps the worst century for left-handers), if not quite a return to the era before 1900, when left-handedness was generally considered uninteresting: an amusing anomaly to many, and an annoyance to teachers and parents.
- Rik Smits, Lefties Aren’t Special After All, The New York Times, 13 april 2012

Min markering. Kan detta stämma? Hade barn som 1950 fick lära sig att använda höger hand ingen motsvarighet 1850 eller tidigare? Blev vänsterhänta inte oftare utpekade som häxor och trollkarlar?

Se även bloggposten Höger och vänster hand; Höger och vänster.

1 kommentar:

LarsW sa...

Själv tvingades jag vid sju års ålder 1959 att skriva med högern av en fader som ville ha konforma barn. Efter några månader gick morsan in och stoppade det hela.

Sedan har jag tagit till mig myten(?) att vänsterhänta är mer begåvade och framgångsrika eftersom de måste anstränga bägge hjärnhalvorna på ett annat vis. Detta är lätt att tro när man läser listor somden här:

http://time.com/3107557/top-10-lefties/