2014-11-16

Fyllehundar

Fyllhundar eller fyllehundar har vi kallat varandra sedan åtminstone 1600-talet.

Ingen människa är så nedslagen som en fyllhund, sedan han såfwit ruset af sig, och man ser at de samme, hwilke warit gladast i sup-calas så snart de blifwit nycktre, må illa, blifwa olustige och få mjältsjuka at de aldeles ledsna wid lifwet.
- "Om missbruk av starka drycker", Falu Weckoblad, 28 oktober 1786

En fyllehund av annat slag förekom ännu något tidigare, nämligen liggande glaskannor, skickligt utformade för att påminna om exempelvis hundar. De avsmalnade midjorna ger upphov till ett kluckande ljud när man häller upp från dem.

Ytterligare en fyllehund som blev känd långt senare är den kemiska. Av en slump har molekylen hos den verksamma substansen etanol C2H5OH en form som kan liknas vid en hund.

Inga kommentarer: