2016-02-15

Lördagsfråga 399: Ur-datorer

  1. Brännvin med malört är sannerligen en svensk klassiker. Kallad besk eller bäsk, beskenbommare, beska droppar ... Systemets nr 214 "Bäska Droppar" med absinthium på etiketten är helt modern från 1997 men inte sämre för det.
  2. Ett av många kamouflagemönster på bark-temat.
  3. Artist's impression av Colossus Neronis, en passande trädgårdsprydnad till kejsarens guldhus (Domus Aurea). Paraplyet ska förresten föreställa ett roder. Även om denna koloss inte är i närheten lika känd som den på Rhodos är den på sätt och vis mer namnkunnig, då den förefaller att ha gett upphov till det populära namnet på den byggnad som officiellt hette den flaviska amfiteatern, det vill säga Colosseum.
  4. Den första stridsvagnen tank kom i flera versioner, med militär saklighet kallade Mark I, II osv.
BESK, BARK, Colossus och Mark I ger ur-datorer. Det insåg Pölsa Dum, även utan den extra ledtråden att vi idag firar ENIAC:s 70-årsdag.

Vad Sveriges andra dator beträffar finns det en historia bakom namnet som är så fin att jag för ögonblicket struntar i sanningshalten.

Det sägs att den skulle få namn efter Conny Palm som ledde arbetet (ett geni vars historia får berättas vid tillfälle): "Conny Integrator And Calculator", eller CONIAC, på ENIAC-manér. Att prestigeprojektet skulle heta konjak var dock lite väl studentikost; så den fick istället heta BESK ...

Inga kommentarer: