2016-02-04

Kvack i Nordstan

Bland alla montrar med träningsföretag och hälsojuicer, finner man också omdiskuterade företag som Herbalife och Ionosil Kollodialt silver. Försäljningen av det sistnämnda stoppades av Läkemedelsverket tidigare i år.
- Det påstods att det marknadsförts som att det kunde bota sjukdomar. Det stämmer inte och ingen har blivit dömd för det. Och sådana saker har vi aldrig sagt, detta är en produkt som renar vatten, säger säjaren Benny Hall.
- Hälsa till salu på trendig marknad, Göteborgs-Posten 31 januari 2016

I slutet av januari arrangerades Hälsodagarna i Nordstan, Göteborgs mesta köpcentrum med bästa läge. Under fyra dagar kunde man ta del av erbjudanden av mångskiftande slag. Utställarna gick utmed hela skalan, från dansskolor, gym och tandläkare till rent och skärt kvacksalveri. I den senare och stora kategorin hittar vi pyramidspel som Herbalife och Forever Living (aloe vera), kiropraktorer, rosenmetoden, gänget som vill justera din atlaskota, och en försäljare av ett mirakel-te som i hälsodagarnas reklambroschyr förefaller att utlova mycket, mycket mer än de kan hålla:

Notera särskilt punkterna 7) lindrar symptom vid diabetes och 11) mildrar HIV. Jämför med Patientsäkerhetslagen, den tyvärr väl tunna kvacksalverilag som dock påbjuder följande:
Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:
1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning
- Lagen.nu: Patientsäkerhetslagen (2010:659), 5 kap.

Dessa sjukor brukar kvackarna ha koll på, och bara erbjuda bot i förtäckta ordalag. Jag vet inte om det ovanstående är kriminellt, men det kan inte vara långt ifrån.

Ett kvackargrepp som redan blivit klassiskt är att saluföra ormoljan för dagen kolloidalt silver inte som undermedel mot allt (mer än i förtäckta ordalag) utan som en produkt för vattenrening, varken mer eller mindre. Varför man nu skulle sälja sådant på en hälsomässa? Men bluffen är genomskinligare än vatten. Klart som fan att det är kvack.

På Hälsodagarnas Facebook-sida sprids det glada budskapet, att Benny Hall är återförsäljare av "vattenreningsmedlet" KS och MSM (dimetylsulfon eller metylsulfonylmetan, organiskt svavel som annars kemofoba kvackarvänner entusiastiskt petar i sig; hälsoeffekterna är ännu inte ordentligt kartlagda). En koppling mellan KS och MSM är att båda säljs av storkvackarna Anders Sultan och Michael Zazzio i Ion Silver AB.

- Hälsodagarna i Nordstan

Här är Benny Hall igen, med bästa läge på hälsodagarnas hemsida. Han är nämligen initiativtagare och arrangör av det hela. Det är med andra ord inte konstigt att där förekommer så mycket underligheter; han har givetvis goda kontakter i kvacksalvarbranschen.

Inga kommentarer: