2016-02-26

De missuppfattade mayaindianerna

Sir Eric S. Thompson (1898-1975) var sin tids absoluta auktoritet på forntidens mayaindianer, och räknas fortfarande till en av de viktigaste. Mycket av det han gjorde var bra. Och mycket av det han gjorde var ... Mindre bra. Hans största negativa insats var att, i kraft av sin auktoritet, hindra nya idéer.

Här är några myter och vanföreställningar som Thompson bidrog till att hålla vid liv onödigt länge.

1) Flera kulturer i mellanamerika var aggressiva och krigiska, ägnade sig åt grymma människoffer m.m. Till skillnad från dem var mayaindianerna fredliga. Fel: Mayaindianerna krigade ofta, mycket och gärna.
The prevalent theory on the ancient Maya at the beginning of the 20th century held on to the notion that they had a predominantly peaceful society, idealizing the indigenous culture much like a noble savage. This view erroneously shifted as the result of poorly documented analysis of iconography and the content of Maya script.
- Wikipedia: Maya warfare

2) Maya-"städerna" var inte boplatser utan religiösa centra. Fel: Städerna var verkliga städer där det bodde massor av folk.
Until the 1960s, scholarly opinion was that the ruins of Maya centres were not true cities but were rather empty ceremonial centres where the priesthood performed religious rituals for the peasant farmers, who lived dispersed in the jungle. Since the 1960s, formal archaeological mapping projects have revealed that the ceremonial centres in fact formed the centres of dispersed cities that possessed populations that at some sites could reach tens of thousands.
- Wikipedia: Maya city

3) Mayaindianernas jordbruk utgjordes av svedjebruk, som ger åkrar med kort livslängd. Detta innebar att befolkningen var utspridd (de bodde som sagt inte i "städerna") och relativt fåtalig. Fel: Mayaindianerna tillämpade konstbevattning i storformat, odling på terasser, och andra jordbruksmetoder som ger betydligt högre produktivitet på lång sikt än svedjebruk.
Early studies of Maya civilization assumed that all agriculture was of the swidden type [svedjebruk] practiced by many Maya today (Cook 1921; Meggers 1954). We now know Maya agriculture was more multifaceted, more productive, and less destructive (e.g. Fedick 1996; Harrison and Turner 1978; Dunning et al. 1998; 2000).
- Arthur Demarest, Ancient Maya: The Rise and Fall of a Rainforest Civilization (Cambridge UP 2004), sid 131

Jaguar balam, kan skrivas som ett ideografiskt jaguartecken ensamt, rent fonetiskt ba-la-m(a), eller i en kombination.

4) Mayaindianernas skrift var ideografisk, inte fonetisk. Fel: Mayaindianernas skrift kombinerar logografi (en symbol = ett ord) och ideografi (en symbol = en "idé") med fonetik (en symbol = ett ljud). Historien om hur forskningen omsider kom på rätt spår har mycket att säga om all vetenskap och de människor som bedriver den; om förutfattade meningar, irrationella argument och prestige, att den som ska lansera en ny idé måste vara långt noggrannare än någon annan, och att en stark man (det är oftast en man) med anseende, intelligens, kunskap och ett högt tonläge i debatten kan förhindra framsteg på ett fantastiskt effektivt sätt.
Today, it is recognized that in spite of early errors, Knorozov's contribution was pioneering and monumental. Thompson, however, to his death apparently never accepted the importance of phoneticism — he maintained that the script was logographic to the end!
- John F. Harris och Stephen K. Stearns, Understanding Maya Inscriptions (The University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology 1997), sid 29

Listan med fel hittade jag på Buried Mirror: Old School Mayanists: Sylvanus G. Morley and J. Eric S. Thompson. Den tar även upp en annan stor kännare av mayaindianerna som också han lyckades kombinera egna framsteg med motstånd mot andras.

Inga kommentarer: