2007-08-30

Läsarbrev: Upplösning

Faktoid: Upplösning

Jonathan skrev:

Bra idé att försöka förklara vad upplösning är för folk på ett pedagogiskt sätt, men tyvärr utrycker du dig lite märkligt, eller har inte riktigt koll själv, för du hävdar t ex att två bilder med exakt samma data kan ha olika upplösning, vilket inte stämmer. Man måste skilja på egentlig upplösning (antal pixlar) och visningsupplösning (dpi, ppi).


Ska börja med att citera mig själv:

Med "upplösning" menas ofta hur många bildpunkter/bildelement/pixlar det finns i en given bild. Det är lättare att visa än att beskriva: [Två bilder som demonstrerar låg resp. hög upplösning] Men upplösning har också en mer precis och något annorlunda betydelse, nämligen hur stora bildpunkterna skall bli när de återges på papper, dvs. skrivs ut eller trycks.

Det är ju just begreppsförvirringen jag försöker komma åt, tycker att det av inledningen framgår glasklart att ordet kan tolkas lite olika. "Egentlig upplösning" och "visningsupplösning" har jag aldrig hört talas om förut, av 1 resp. 2 träffar på Google att döma så jag skulle tro att det är ett öde jag delar med flertalet. Det jag beskriver i mening 1 ovan skulle motsvara egentlig upplösning, det som jag ägnar resten av texten åt visningsupplösning.

Om du vill veta hur hög upplösning en bild har måste du alltså antingen känna till antalet pixlar, eller visningsupplösning OCH storlek i ex inches, eller centimeter.


Nu är det den "egentliga upplösningen" du pratar om...

Du hävdar t ex att två bilder med exakt samma data kan ha olika upplösning, vilket inte stämmer


...Men de har ju olika "visningsupplösning", och det är ju också en form av upplösning? Högra bilden där Leo käkar äpple är fjärdedelen så stor, något måste man ju kalla den effekten, och man får väl kalla det en brist i språket att "upplösning" kommit att handla om två helt olika ting, nämligen bildpunkternas mängd resp. storlek. Så skulle man kunan formulera det också men faktoiden är lång nog som den är... Fast kanske inte tillräckligt tydlig?

För övrigt så tvivlar jag på att folk i allmänhet orkar att läsa tredjedelen, det är främst till folk i tryck- och dateribranschen jag vänder mig (de flesta andra faktoiderna är mer allmänt hållna). Så alla insatta kommentarer är av godo! Även när jag inte håller med. ;-)

Inga kommentarer: