2007-08-23

Läsarbrev: Flykthastighet

Faktoid: Flykthastigheten är 11 m/s

Torgny skrev:

1. Kanonen behöver inte vara riktad rakt upp, då flykthastigheten är en s.k. skalär (dvs. oberoende av riktning).

Visserligen, men det är lättare att få fram saker ju mer man håller sig till ämnet. Jag kunde ju även nämnt att flykthastigheten även fungerar omvänt, alltså att ett nedfallande föremål utan nämnvärd egen hastighet, som bara accelereras av gravitiationen och som heller inte störs av något luftmotstånd, uppnår 11 km/s vid jordytan. Intressant, men irrelevant i just det här sammanhanget.

(I nån engelsk framställning verkar man förresten göra skillnad på "velocity" och "speed" som åtminstone jag trodde var exakt samma sak, men velociteten ligger tydligen närmare den riktningsoberoende storheten än speeden... Hur som helst.)

2. Atmosfären ändrar i princip inte flykthastighetens belopp. Jag antar att du vill ta hänsyn till luftmotståndets bromsande effekt, vilket iofs. är korrekt, men vi får väl förutsätta att man syftar på sluthastigheten, dvs efter att jordatmosfären lämnats.


Nu hänger jag inte med. 11 km/s är utgångshastigheten vid jordytan, när gravitationen blivit övervunnen är hastigheten - som jag förstått det hela - 0. Fyller man atmosfären med luft tillkommer luftmotstånd som gör att utgångshastigheten måste övervinna för att gravitationen skall övervinnas.

3. Att skjuta upp något i en kanon eller med en raket är (fysikaliskt) egalt, båda drivs vanligtvis med krut. Om kanonens eldrör är tillräckligt långt, behöver accelerationen ej vara större än för en raket. Det var länge sedan jag läste Jules Verne, men jag har ett minne av att han tog hänsyn till accelerationseffekter.


Hittade utan problem en sida som utförligt behandlar just Julles "Columbiad":

http://www.astronautix.com/lvs/julongun.htm

Läser att "The human passengers would be protected from the tremendous G forces of acceleration and deceleration by hydraulic and frangible shock absorbers". Röret var 274 meter, vilket minus 61 meter med krut lämnar 213 meter att accelerera till 16,5 km/s på; även om man räknar med mildast tänkbara acceleration (som det ändå inte var tal om) så skulle inga "shock absorbers" i världen kunna rädda astronauterna.

Nä, finge jag välja nån tidig scifi-metod att åka till månen så skulle jag välja H. G. Wells, den kan rekommenderas som fortsatt läsning om du inte redan känner till den...

Inga kommentarer: