2007-08-17

Läsarmail: Pikterna

Kommer på allt fler användningsområden efterhand - som att offentliggöra korrespondens med läsarna.

Blomman skrev:
Jag läste någonstans, kan ha varit Wikipedia, om ett folkslag som fanns på Brittiska öarna före kelterna. Jag vill minnas att de kallades "pikter" eller något liknande. De drevs tydligen iväg av kelterna men blev aldrig besegrade. Kan det vara av värde?

Ah, ur-skottarna! (Ej att förväxlas med figurerna som Conan stöter på.)

Man vet inte så mycket om pikterna, men en del. De kan ha varit indoeuropeer, eller rentav en sorts kelter. De fanns kvar till vikingatid ungefär, då de "gaeliserades". Någon koppling till Stonehenge är inte känd, och skulle i så fall vara sensationellt, särskilt som deras ättlingar lever kvar (om än utblandade och av-piktiserade sedan mycket länge).

Wikipedia (eng.): Picts

Faktoiden om Stonehenge går ut på att den varken uppfördes av druider eller kelter, utan ett för-keltiskt folk som kallas klockbägarkulturen efter en arkeologiskt lättklassificerad typ av efterlämningar. Om dessa vet man, i likhet med de allra flesta historiska folk, sorgligt lite, men de kom och gick innan några kelter går att spåra. De kan ha varit indoeuropeer, och kanske rentav en föregångare till kelterna, men det är definitivt frågan om olika kulturer.

Faktoider.nu: Stonehenge
Wikipedia (eng.): Beaker culture

Inga kommentarer: