2013-09-18

Pavlitas psykotroniska mojänger

Youtube: Telekinesis experiments of Robert Pavlita (länk, ej inbäddat)
Pavlita hävdar att han är teknolog och påverkar någon form av energi, kopplar den till och från och riktar in den liksom en teknolog skulle inrikta en energi som elektricitet. Den lilla apparaten, som inte är ansluten någonstans och som finns inuti den förseglade lådan, är en psykotronisk generator. Medan han stirrar på den, dras Pavlitas bioenergi antagligen till generatorn, som ackumulerar den och riktar in den. Tjeckerna tror att många människor skulle kunna framkalla PK-förmåga [psykokinesi, utöva fysisk kraft med tanken] på det sättet, med generatorn som fungerande mellanled.
- Sheila Ostrander & Lynn Schroeder, PSI - Psykiska upptäckter bakom järnridån (Berghs 1974), s 418

Sommaren 1968, bara några dagar innan stridsvagnarna kom rullande, upplevde Ostrander och Schroeder vad de menade var en av höjdpunkterna under deras parapsykologiska snabb-odyssé bakom järnridån. De hade hört mycket om den tjeckiske teknologen Robert Pavlita och hans märkliga apparater. Med okända metoder kunde de utföra sällsamma ting: Få hjul att rotera utan synbar påverkan, utöva något som såg ut som magnetism på omagnetiska föremål, men även helt andra trick som att döda flugor, rena vatten och få växter att växa bättre.

Hur det gick till? Tänkbara förklaringar överlämnas som övning till läsaren. Några experiment under mer kontrollerade former än hemma hos Pavlita verkar inte ha gjorts. Inte heller berättade han för någon hur han gjorde. Robert Pavlita avled 1991.

Vad är "psykotronik"? Begreppet myntades 1967, vilket måtte ha varit ungefär när filmen ovan gjordes, av den tjeckiske forskaren Zdenek Rejdák (som skymtar i filmen). En viktig poäng var att man med det nya ordet avlägsnade sig från den parapsykologi som uppfattades som ockult eller liknande, forskande i människans själ, kanske i livet efter detta; allt problematiska företeelser i den materialistiska dialektiken. Dessutom har man i den alternativa branschen alltid haft en förkärlek för nya spännande termer. I väst verkar begreppet psykotronik ha använts som en sorts synonym för parapsykologi på 1970- och 80-talet. Framåt 1990-talet fick det en oväntad återkomst när det började användas av så kallade targeted individuals, paranoida personer som insisterar på att de verkligen är förföljda. Det inbegriper, menar de, "psykotroniska" grejor, vilket i stort sett verkar vara magi som teknologi.

Denne herre förtjänar också att presenteras: Karel Drbal, mannen som tog patent på en modell av Cheops-pyramiden med föregivet förunderliga förmågor.

Inga kommentarer: