2013-10-01

Pyramidkraften upptäcks

Är pyramidens mystiska kraft bekant? Den som ska skapas av själva formen; skapar man en pyramid, oavsett material och storlek, men med samma proportioner som Kheops pyramid, så händer det förunderliga saker i dess mitt. Rakblad skärps, sjuka blir friska, varor får förlängd hållbarhet ... Sägs det. (Det duger alltså inte med Khefrens bara något mindre pyramid, eller någon annan av landets många pyramider; de var tydligen fuskbyggen allihop, ur esoterisk kraft-synpunkt.)

Upptäckten av detta förhållande tillskrivs Antoine Bovis (1871-1947), en fransk herre som intresserade sig för olika saker som inte finns. Idag är hans namn mest förknippat med Bovis-skalan, använd av slagrutegängare för att ange styrkan i de inbillade utslag de ägnar sig åt.

Berättelsen om hur Bovis upptäckte pyramidens kraft är en klassiker i branschen. Här är ett typiskt exempel på hur det brukar återges:
Modern pyramidology had its beginnings in the 1920s when Antoine Bovis, a Frenchman visiting the Great Pyramid, noticed that the bodies of small animals - bats, mice and cats - which had died in the King's Chamber were completely preserved by dehydration. Back home in Nice he built a scale model of the Great Pyramid, placed a dead cat about one-third up, and found that the body indeed did not decay but mummified.
Men här är en beskrivning där monsieur Bovis själv redogör för hur han undersökte den stora pyramidens krafter:
Being unable to go there to experiment and verify the radiations of the Keops Pyramid, I have built with cardboard some pyramids that you can see now, and I was astonished when, having built a regular pyramid and oriented it, I found the positive at the East, the negative at the West, and at the North and the South, dual-positive and dual-negative. After pondering this for quite a long time, I concluded — based on the theory of form induction — that I had assembled a pyramid whose base was equal to its height, when the Keops Pyramid is 232m (761ft) at its base, with a height of approximately 148m (485ft). Could the form have an influence on the radiations? Then I built a second pyramid that you see now, 24cm by 15cm (9.4" by 5.9"), which is a 1/1000 replicate of the Keops Pyramid. The supposition was right, and this time the 4 compass points corresponded perfectly to the 4 swings of the pendulum, the positive properly at the North.
- Ur Exposé de M.A. Bovis au Congrès International de Radiotellerie à Nice

Markeringen är min. Bovis var aldrig i Egypten. Berättelsen om den mumifierade katten är en skröna.


Källa: Excerpt from Exposé de M. A. [...], Junior Skeptic nr 23

2 kommentarer:

Kurt sa...

Jag gillar kopplingen de gjort mellan Bovis-skalan, och längdenheten Ångström. Det måste väl rimligen vara det lockande exotiska namnet "Ångström", som fått dem att göra den kopplingen?

Anonym sa...

En sak som ofta har citerats är hur underbart "ackurata" Keops-pyremidens dimensioner är. Ingen har sagt hur han har kunnat mäta dessa, yttre stenskalen har ju ramlat ner redan i antika tider...