2013-10-15

Global uppvärmning 1991


Global warming occurs when your civilization or the civilizations around you begin to construct factories in the Industrial age. It can affect the world around you by destroying forests and turning the terrain into deserts. Global warming can be managed by building recycling centers, and more environmentally friendly power plants. If there is a mass nuclear exchange global warming will speed up incredibly, turning the world into a desert.

- Civilization Wikia: Global warming

Sid Meier's Civilization kom 1991. Det torde ha varit det första dataspelet där anthropogenic global warming, av mänsklig verksamhet förorsakad global uppvärmning, fanns med.

En detalj som saknas i beskrivningen ovan är de stigande havsnivåerna som förvandlar lågt liggande jordbruksmarker till träsk.

3 kommentarer:

Elin B-K sa...

Ytterligare en tidig populärkulturell referens till global uppvärmning: I Ursula LeGuins science fictionroman "The Left Hand of Darkness" från 1969 nämns koldioxidinducerad växthuseffekt som en möjlig förklaring till att den framtida Jorden inte har gått in i en ny istid. Nu har jag inte boken tillgänglig, så jag kan inte kontrollera, men jag vill minnas att uttrycket global uppvärmning, eller möjligtvis växthuseffekt, explicit används. Vilket jag fann intressant i en såpass gammal bok.

Kurt sa...

Men här verkar det väl snarast vara värmestrålning från fabrikerna som värmer upp jorden? Det påminner väl i så fall snarast om Bjørn Lomborgs förslag att kyla ned jorden genom att måla asfalten vit för att sänka temperaturen,

Hexmaster sa...

Det är den ackumulerade mängden luftföroreningar som ger upphov till uppvärmningen.

Le Guin beskriver en kylig planet där industrialismen aldrig tog fart. I WP-artikeln ges inget samband men du minns säkert rätt. SF-författare har alltid varit bra på att hitta sådana här grejor och fundera över dem.

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Left_Hand_of_Darkness

För övrigt finns "greenhouse effect" belagt från 1937, och själva upptäckten gjorde vår egen Svante Arrhenius för över 100 år sedan.