2013-10-13

Lovecraft och Houdini, skeptiker

Bild: AlexKonstad

Personally, I am intensely moral and intensely irreligious.

HP var konservativ och gammeldags på flera sätt. På ett sätt var han det inte: Han gav inte ett vitten för religiösa världsbilder.

What the honest thinker wishes to know, has nothing to do with complex human conduct. He simply demands a scientific explanation of the things he sees. His only animus toward the church concerns its deliberate inculcation of demonstrable untruths in the community.

- A letter on religion (1918) till Maurice W. Moe, publicerat av Skeptical Science

Var han då en agnostiker som innerst inne inte vet, eller en ateist som innerst inne inte tror? Den förra inställningen må vara den ärligaste -- eller?

All I say is that I think it is damned unlikely that anything like a central cosmic will, a spirit world, or an eternal survival of personality exist. They are the most preposterous and unjustified of all the guesses which can be made about the universe, and I am not enough of a hairsplitter to pretend that I don't regard them as arrant and negligible moonshine. In theory I am an agnostic, but pending the appearance of radical evidence I must be classed, practically and provisionally, as an atheist.

- Brev till Robert E. Howard (1932), min markering

En världsberömd skeptiker vid den här tiden (han dog 1926) var Harry Houdini, utbrytarkungen.

I denna tidning från 1924 ägnas omslaget åt Imprisoned with the Pharaohs, där Houdini berättar om sina äventyr i hålor djupt under pyramidkomplexet i Giza. Spökskrivaren avslöjas inte men det var H. P. Lovecraft, som inte skulle bli känd utanför branschen på mycket länge. Novellen var ett rent beställningsjobb för vilket Lovecraft fick en slant.

Houdini och Lovecraft upptäckte snart att de delade åsikter om lite av varje. Till exempel beställde Houdini en artikel om astrologi från Lovecraft, som tyvärr inte verkar finnas kvar. Men Lovecraft hade skrivit om ämnet flera gånger tidigare. Faktum är att hans äldsta bevarade verk, skrivet när han var 16, är ett brev till en tidningsredaktion där han kritiserar dem för att okritiskt ha återgett uppgifter som varken höll på ena eller andra sättet:

To the Editor of The Sunday Journal: In the Journal for May 17, I notice among the letters to the editor a set of astrological predictions for 1906. Passing over the fact that astrology is but a pseudo science, not entitled to intelligent consideration, I wish to call attention to a striking inaccuracy in the aforementioned article. Its writer mentions a transit of Mars over the sun in July. Of course, as Mars is a superior planet, or one outside of earth's orbit, it cannot transit over the sun.

Tidvis blev han så frustrerad av alla tomtar och troll att han slog sig in på satir, här ett prov från 1914:

Last and more terrible of all, the collusive quarternary trin of Mars, Mercury, Vulcan [den hypotetiska planet som en del fortfarande trodde på] and Saturn, in the 13th progressed house of the sign Cancer on Feb. 26, 4954, stands out as plainly as the handwriting on the wall [jfr WP: Mene tekel] to shew us the awful day on which this earth will finally and infallibly perish through a sudden and unexpected explosion of volcanic gases in the interior.

- Brian Clark, Lovecraft: Science and Charlatanry, bloggen Smeldritch

Det ska påpekas att den astrologi som vi är vana vid, den som enbart bygger på soltecken, är en uppfinning från 1930-talet (jfr Faktoider.nu: Astrologi). Innan dess var det avancerad "äkta" astrologi som gällde, långt mer komplicerad och långt mindre känd.

Sedan planerades ett betydligt ambitiösare verk: The Cancer of Superstition, vari ett brett spektrum av vidskepelse skulle debunkas. Houdini skulle vara huvudansvarig, själva nedskrivandet skulle skötas av Lovecraft och en författarkollega. Arbetet avbröts tyvärr av Houdinis död. Det som fanns var ett synopsis som finns publicerat; jag har ännu inte sett texten.

6 kommentarer:

Anonym sa...

"HP var konservativ och gammeldags på flera sätt."

Det där var väl överdrivet snällt. Karln var ordentligt rasistisk. Over huvud taget var han xenofob; han hade låga tankar om alla som inte var vita, anglosaxiska intellektuella män som han själv.

Sensemaker

Magister sa...

Det går inte att diskutera Lovecrafts rasism i svartvita termer eftersom hans tankevärld utvecklades och förändrades hela hans liv. Han var betydligt mer komplicerade än så. Bl. a. gifte han sig som bekant med en judinna 1924, och när NAPA-ordföranden Hyman Bradofsky utsattes för antisemitiska påhopp 1936 försvarade Lovecraft honom.

Anonym sa...

Nu tycker väl jag att antisemitism och rasism är två olika saker. Antisemitism visste jag inte ens att han blivit anklagad för.

Sensemaker

Magister sa...

Se där. Dags att läsa på då.

Hexmaster sa...

Som regel försöker jag att mäta folk efter sin egen tids måttstockar, inte våra. Hans uppfattningar om exempelvis svarta och judar var tyvärr högst tidstypiska.

Mestadels -- att han gifte sig med Sonia Greene är bara ett exempel på att folk ofta blir svårare att begripa sig på och därmed intressantare när man studerar dem lite närmare.

Anonym sa...

I alla fall Wikipedia verkar anse att H P Lovecraft var mer rasistisk än sin samtida omgivning och anger Donald Tyson och China Mieville som källor för detta påstående. Någon anklagelse om antisemitism hittar jag varken i engelska Wikipedia (har dock bara genomläst den snabbt) eller i mina minnesbilder av den biografi jag läste för länge sedan. Jag har förvisso inte framfört någon sådan anklagelse.

Sensemaker