2013-10-09

Fredspris och dynamit

... och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser.

The name Nobel was connected with explosives and with inventions useful to the art of making war, but certainly not with questions related to peace.

- Sven Tägil, Alfred Nobel's Thoughts about War and Peace, nobelprize.org

Alfred Nobel är riktigt känd för två saker: Nobelprisen och dynamit. Har dessa två blivit associerade med varandra på ett omotiverat sätt?

Ett av prisen sticker onekligen ut. Folk har funderat över hur det kom sig att le marchand de la mort, "dödens handelsman" enligt den förberedda dödsruna som sägs ha tryckts i förtid i en fransk tidning, instiftade ett sådant pris. Och döden ifråga, tänker man, måtte ju ha med dynamiten att göra..?

Alfred's own great invention, dynamite, had not been developed with the idea of using it in war. However, this did not prevent it from soon being put to use in such a context as well. Dynamite was used, for example, in the Franco-Prussian War first by the Prussians, and later also by the French.

- ibid.

När och hur, mer precist, har dynamit använts som vapen? Jag har ännu inte funnit vad som avses.

Ett tag i slutet av 1800-talet fanns det så kallade dynamitkanoner, de var något så intressant som luftgevär i artilleri-format -- typ -- och hade ingen koppling till Nobels uppfinning mer än namnet. Naturligtvis har sprängmedel använts för sabotage, fortifikationsarbeten o.dyl., men det är ju inte sådant man brukar tänka på.

Däremot fanns det bland den store uppfinnarens patent många andra sprängämnen och annat som definitivt var avsedda för och användes i direkt krigföring. Som till exempel det röksvaga krutet Ballistit, som Tägil också nämner.

Inga kommentarer: