2013-10-03

Kriget som gör slut på krig

And never was war begun som joylessly, and never was war begun with so grim a resolution. In England, France, Belgium, Russia, there is no thought of glory.

We know we face unprecedented slaughter and agonies; we know that for neither side will there be easy triumphs or prancing victories. Already, in that warring sea of men, there is famine as well as hideous butchery, and soon there must come disease.

Can it be otherwise?

- H. G. Wells, The war that will end war (1914)

Det man brukar höra om krigsutbrottet sensommaren 1914 var att hurrande folkmassor trängdes utanför värvningskontoren, att folk som underkänts gjorde allt för att komma med ändå, och så vidare. Lite som på bilden ovan, som förresten är från Toronto (Kanada var en sorts del av Storbritannien vid den tiden.) Men så var ingalunda fallet överallt. Kanske inte ens på de flesta ställen.

Wells boktitel kan ha uppfattats som ett utslag av samma frejdiga optimism. Det var den, som synes ovan, inte.

Å andra sidan förutspår han bara några sidor längre fram ett franskt intåg i Tyskland före jul:

... Even without us he [Frankrike] will hold his own, and with us then I venture to prophesy that within three months from now his Tricolour will be over the Rhine. And even suppose his line gets broken by the first rush. Even then I do not see how the Germans are to get to Paris or anywhere near Paris.

Boken gavs ut i september 1914. Beroende på datum var det strax före, under eller strax efter slaget vid Marne, strax utanför Paris.


archive.com: The war that will end war

Inga kommentarer: