2013-10-27

Den förlorade konsten att skriva brev

En gång i tiden hämtades brev ingalunda varje dag. Så kallade postdagar inträffade varannan dag, eller var tredje eller än mer sällan. Det hade tydligen även fördelar:

På den tiden förstod folk ännu konsten att skriva brev, en konst, som synes ha gått förlorad med postväsendets utveckling, med jäktandet och brådskan. Då var för många brevskrivandet en förströelse, ett nöje, till vilket man hade god tid mellan postdagarna -- med postgångens utveckling i snabbhet har det blivit ett arbete, som man söker komma ifrån så fort och lätt som möjligt.

- A. Hasselgren, Hundra år i ord och bild (Stockholm 1899) s 241

Inga kommentarer: