2022-07-07

Bisonmössan

En barbröstad man, kallad QAnon-schamanen, hade ansiktsmålning, vikingahatt och USA-flagga med spjutspets.

- Större svensk hemsida

Trump-trollet heter Jake Angeli och bar inte någon "vikingahatt". Associationen kan underlättas av hans tatueringar, som den mer rejäla än dekorativa Torshammaren. Samt naturligtvis den gamla vanföreställningen att vikingar bar horn på hjälmarna, som man hade kunnat tro hade informerats bort ur det allmänna medvetandet vid det här laget.*

Sioux med bisonbonad

Huvudbonaden med horn, från bison Bison bison eller vanlig nötboskap Bos taurus, är amerikansk och indiansk. Den kunde ha ett långt släp med fjädrar och annat. En gång i tiden var den vanligare än de berömda fjäderbonaderna, åtminstone hos vissa stammar på och vid prärien. Till exempel användes de i början av 1800-talet av hövdingar och krigare i Missouri-stammar (som levde i dagens Missouri fram till tvångsförflyttningarna från 1830 och framåt, då de hamnade i dagens Oklahoma). Sedan blev de ovanligare. Det kan ha berott på att de associerades med allt mindre undergrupper, och så kan det ha varit en vanlig modenyck. (Detta var innan den stora bison-slakten satte igång.)

Hövding Peso från apache-stammen mescalero; han var 1886 med om att gripa Geronimo

På 1950-talet nämner antropologen James H. Howard ("Plains Indian Feathered Bonnets", Plains Anthropologist) att hornbonaden då bara användes av några få personer i de "mest konservativa nordslätts-stammarna", som Hidatsa, Assiniboin och Svartfot. Samt att den förlorat allt symbolvärde den en gång kan ha haft.

Osage-hövding fotograferad i Kansas 1892

En barbröstad man, kallad QAnon-schamanen, hade ansiktsmålning, pälsmössa med horn och USA-flagga med spjutspets.

- Större svensk hemsida rättar sig


* Skojar bara.


Inga kommentarer: