2022-07-10

Rizla kors

Besynnerlig annons för Le Riz Bleu av Leonetto Cappiello (1913). Deras blå variant tillverkas än idag.

I Frankrike tillverkade släkten Lacroix – namnet utläses la croix, "korset" – papper mycket länge. När de började är osäkert. Det sägs att en viss Pierre Lacroix redan 1532 ska ha bytt en pappersbunt mot en flaska fin champagne, och på så sätt fått upp ögonen för branschens möjligheter. Om nu den anekdoten är sann … (Det äldsta belägget för bubbel från Champagne är från 1531, så oavsett allt annat så var det knappast frågan om sådant vin.) Det är däremot säkerställt att de höll på fram till 1978, då de sålde verksamheten.

"Alla årskullar [classes] röker Riz la +" – småbarn, soldater och GVC (Garde des Voies de Communication, ett värn för vägar, järnvägar, telegrafilinjer m.m. inrättat 1890 som röken visar) (1917)

På 1800-talet prövade Lacroix med att blanda ris i pappersmassan. Resultatet blev ett fint, tunt papper, som passade för cigaretter. De kallade papperen riz la croix, det kan läsas "Lacroix-ris" eller "korsets ris". När de 1886 ersatte croix med ett litet kors blev det Riz la +, hopskrivet Rizla+ eller bara Rizla, som vi känner märket än idag.

Osäker på ålder, men gissar att även detta varuprov kommer från förra delen av 1900-talet. Notera standardvarningen (på franska, upp och ner) för efterapningar.

Så kom världens mest berömda cigarettpappersmärke till. För att inte säga det enda allmänt kända? Inte för att jag har minsta koll på branschen … När jag gjorde en slagning fick jag upp Rizla, några kända tobaksmärken som även kränger papper, samt en bunt jag aldrig hört talas om.

Finns det någon faktoid om dem? Utöver Pierres tveksamma butelj?

En anekdot, här återgiven på rizla.com, berättar om hur den blivande kejsar Napoleon gav familjen Lacroix tillstånd att tillverka cigarettpapper åt hans soldater. Men det går inte ihop med historiska fakta: Lacroix började inte tillverka cigarettpapper förrän på 1860-talet.


3 kommentarer:

Anonym sa...

Napoléon startade inte franska revolutionen, han stoppade den. Det är en faktoid det också!

Mikael sa...

Tidsmässigt stämmer det väl bättre med kejsar Napoleon III...

Anonym sa...

Fanns det ens cigaretter i Västeuropa före Krimkriget (1853 - 56)?