2022-07-14

Exonym III: Vitryssland/Belarus

Ena t.v., andra t.h.

Ett land som heter Vitryssland, vad tänker man om det? Att det låter som en del av "egentliga" Ryssland, eller "Storryssland" som det ju kallats (och kallas, gubevars) på sina håll. För att inte tala om "Lillryssland", som är ett gammalt namn på … Ukraina.

Sådana associationer uppmuntras givetvis livligt på sina håll. Men namnens etymologier är, för att sammanfatta brutalt, komplicerade och omdiskuterade. Är Rus i Беларусь Belarus, samma rus som i Россия Rossija? Jo, ja, men det ordet har också en historia. Det lilla ordet är nog samma stavelse som man ser i Roslagen och finska Ruotsi – oerhört intressant så klart, men det innebär inte att Ryssland "är" Sverige eller Roslagen, på något som helst sätt. Och Vitryssland "är" inte Ryssland, på något som helst sätt.

Redan längden på Wikipedia-artiklarna Names of Rus', Russia and Ruthenia och Etymology of Belarus indikerar omfattningen av de rent språkliga utmaningarna. Även om man lyckas hålla politik och dagspolitik utanför.

Men det var just politik, inte enbart men till stor del, som fick folk att länge diskutera vad landet skulle kallas på svenska: Vitryssland eller Belarus?

Många svenskar uppfattar inte Vitryssland som ett självständigt land, med ett eget språk, utan som en del av Ryssland. Hur kan vi uppmärksamma svenskar på de stora demokratiska problemen i Belarus när få ens vet att landet existerar?

- Birgitta Ohlsson (fp), ställer en skriftlig fråga i riksdagen den 30 juli 2009

Främmande stater har ofta försvenskade namn. Namnet Vitryssland används i Sverige av hävd och får till skillnad från namnet Belarus anses ingå i normalt språkbruk. Språkrådet bedömer inte att andra språks namn för Vitryssland är skäl nog för ett byte.

- Utrikesminister Carl Bildt (m) besvarar en skriftlig fråga i riksdagen den 18 augusti 2009

Debatten fortsatte. Och den "belarusiska" sidan fick allt fler anhängare. I november 2019 förklarade Utrikesdepartementet att de hädanefter skulle kalla landet för Belarus även på svenska. Inte för att den myndigheten har någon särskild språklig tyngd. Viktigare var att den så kallade Mediespråkgruppen, där såväl Språkrådet som flera drakar ingår, året därpå rekommenderade sina skribenter att använda Belarus. En motivering var att det är mer praktiskt att ett land har ett namn än två, vilket är visst och sant. Andra motiveringar gick in på politik. Och de var skakigare 2020 än de varit 2009:

Namnet Vitryssland har inte uppstått ur rysk imperialism, men vi ser att det ändå ofta förknippas med icke-önskvärda historiska kopplingar till Ryssland. Genom att använda benämningen Belarus på svenska, minskar risken för sammanblandning med Ryssland, och namnet uttrycker tydligare den självständighet gentemot Ryssland (språkligt, kulturellt och historiskt) som många belarusier vill lyfta.

- Vitryssland blir Belarus, Språkbrevet 2020:2 (språkliga råd för medarbetare vid Sveriges Radio, SVT och UR)

Problemet, som går långt utanför ett ordval, är att den nuvarande regimen i Minsk gör det lättare för varje dag att blanda ihop Ryssland och Vitryssland, helt oavsett vad belarusier/vitryssar i och utanför sitt land tycker.

Något påbud till svenska brukare i allmänhet har inte gått ut i denna fråga. Till exempel är än idag Vitryssland det enda namnet som står i SAOL. I svensk dagspress under perioden 2000–2021 har också Vitryssland 150 000 belägg, Belarus 33 000. Men om vi tittar på det enda året 2021 (landet har ju också blivit mer omtalat på sistone) hittar vi motsatsen: 1 600 Vitryssland, 21 500 Belarus. Den "nya" formen har slagit stort – få se om den etablerar sig.


Här är de två andra artiklarna i denna lilla serie: Peking/Beijing, Bombay/Mumbai.

Inga kommentarer: