2014-12-09

Medicinska ormstavar

Alla dessa stavar med ormar. Vad är egentligen grejen?

Bläddrar man aldrig så lite bland medicinska symboler så stöter man på ormstavar i mängder. Här ovan två exempel bara från det militära USA, armén respektive flygvapnet.

Notera dock skillnaden: Den vänstra staven är försedd med vingar och omslingrad av två ormar. Den högra har en orm och inga vingar. Om du inte tänkte på skillnaden så är du ursäktad; denna differens har gått folk förbi förr.

För den vänstra staven är en symbol för Hermes. Han är dels gudarnas budbärare, dels gud för talare, köpmän och tjuvar. (Har vi en skarp kommentar till samhället här?) Hans stav är en häroldsstav, där poängen är att han får immunitet på slagfältet. Symboliken med vingar och ormar kan vara av betydligt äldre datum, det är inte alltid enkelt att reda ut vad som betytt vad var och när. Man har även, i långt senare tidevarv, jämfört med Matteus: "Varer fördenskull snälle [snabba, snabbtänkta, klipska, kloka] såsom ormar, och enfaldige [oskyldiga] som dufvor" (Matt 10:16, Karl XII [Bibel 2000]).


Då är det desto enklare att konstatera att den stav som Asklepios, läkekonstens gud, förknippades med från antiken och framåt är en enkel stav med en enda omslingrad orm. Även Asklepios ormar har, givetvis, en rik historia och diverse legender associerade med sig. Hans tempel kryllade av dem för helande ändamål, och hans dotter gudinnan Hygieia ("hälsa" på gammalgrekiska) hade en skål med mat åt de heliga ormarna; det är ormmatning vi ser i Apotekets logga, snarare än en orm som töms på gift, eller vad man nu tänkt sig (om man alls funderat över ormen).


Hur gick det då till när man förväxlade Hermes tveormade stav med Asklepios enkelormade?

Felet har spårats till USA i slutet av 1800-talet och framåt. Hermesstaven förekom från ca 1500 i medicinska alster, men som symbol för det aktuella tryckeriet; gudarnas budbärare. Mot slutet av 1800-talet började Hermes och Asklepios stavar att blandas ihop.Den felaktiga Hermesstaven förekom som medicinsk symbol redan före inbördeskriget, men fick desto större draghjälp efteråt.

I den medicinska symboliken användes Hermes och Asklepios stavar om vartannat; det var naturligtvis den senare man hade i tankarna, men det var ju så lätt att förväxla dem. Omkring sekelskiftet 1900 fick US Army Medical Corps den felaktiga Hermes-kaducén, efter propåer av, enligt uppgift, en ensam officer; vem det nu kan ha varit.

Sedan dess har striden rasat: Ska medicinare representeras av en tveormad Hermesstav eller en enormad Asklepiosstav?

Faktum är att det är en strid som pågår än idag. Argument för Hermesstaven förekommer, i stil med att dess bärare ju var fredad på slagfältet; argument för Asklepiosstaven förekommer, i stil med att det naturligtvis var den som man tänkte på till att börja med. Men inrotade vanor är inte det enklaste att göra upp med, oavsett vad det gäller.

Wikipedia: Caduceus as a symbol of medicine

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hur är det med ormen på staven som symbol för helande i 4:e Moseboken 21:9

Michel sa...

Intressant! Finns det några svenska exempel på organisationer som använt "fel" ormstav?

Michel sa...

http://en.wikipedia.org/wiki/Nehushtan

Hexmaster sa...

Mose ormstav: Som sagt, symboler kan ha gamla och komplicerade historier där det inte alltid är enkelt att reda ut vad som betytt vad var och när. Traditionen förefaller att ha mer med Asklepios än bibeln att göra.

Hermesstaven verkar vanligast i amerikanska sammanhang, jag hittar i hastigheten inget exempel på svenska organisationer el.dyl. med fel stav.