2014-12-18

Homeopatiska kondomer

Någon som trodde att det inte forskas i den alternativa medicinska branschen? Att altmeddarna bara slänger fram den ena ormoljan efter den andra?

Så fel man kan ha. Åtminstone beträffande homeopatin, som gott kan betraktas som kvackarnas flaggskepp. Där bedrivs mycken forskning, ända sedan grundaren Hahnemann (bilden) och hans standardverk Materia Medica Pura.

Peter David Fraser verkar vara en del av den homeopatiska forskningens cutting edge. På hans hemsida A Supplement to Clarke's Dictionary of Practical Materia Medica hittar man mängder av studier, utvärderingar och djupsinniga resonemang om alla möjliga homeopatiska preparat, gamla som splitter nya.

Om man ska prioritera så rekommenderas hans List of Remedies. Jag gillar att man fortfarande kör med vetenskapliga beteckningar (oegentligt kallade "latinska namn"); om man till exempel bereder ett homeopatiskt preparat av husfluga så skriver man Musca domestica på etiketten. I artikeln om detta preparat (som jag inte vet om det ingick i Hahnemanns MM) följer sedan en mycket utförlig utläggning om effekter, bieffekter och hur dessa hänger ihop med egenskaperna hos M. domestica. Om du till exempel känner ett köpsug efter att ha intagit husfluga utspädd 10 upphöjt till 60 gånger så beror det på flugans materialistiska böjelser. Och så vidare.

Min favorit är ändå Latex vulcani. Det är inte vilket vulkaniserat gummi som helst:
In the end I decided to use a sample taken from a condom as the form of latex in which the contradictory aspects of the substance were most clearly expressed. In the event I was surprised by the way in which both the non-latex issues of the condom, particularly sexuality and sterility, and the more general aspects of rubber, particularly the sulphurous physical symptoms, found expression in the proving.
Återigen beskrivs en rad symptom, som enligt den homeopatiska läran kan knytas till den ursprungliga substansens egenskaper; de följande är de som utspädaren erfor:
Felt that the skin on my head was tightening.
Heat in the forehead.
Felt rushed and hurried, carried away with the process.
Men inget går upp mot det sammanträffande, eller vad det nu var, som Peter D. Fraser fann anledning att ta med i beskrivningen av Latex vulcani:
Within 5 minutes of beginning the trituration it was announced that the first air strikes had been made against Afghanistan.


Inga kommentarer: