2014-12-25

Chloephobia

Vad är det? Chloephobia.

För knappt ett år sedan delgavs ordvetaren Michael Quinion på etymologisajten World Wide Words detta ord. Enligt en artikel i Daily Mail den 27 januari 2014 betyder det "skräck för tidningar". Men varifrån kom ordet? Hur gammalt var det? Med mera.

Quinion konstaterade att kloe är grekiska och syftar på något ungt och spirande, vilket inte på något sätt går ihop med tidningar. Vad belägg beträffar hittade han ett enda äldre i tryck, från maj 2014 och en lokaltidning i Bristol. (Western Daily Press, som enligt artikeln på Wikipedia har "a good record in picking up quirky and bizarre stories which would otherwise not be publicised"; detta omdöme hade utan vidare kunnat appliceras även på Daily Mail.) Han tipsades även om wiki-sajten answers.com där frågan "What is fear of newspapers called?" fått svaret "chloephobia" 2008, utan härledningar, detaljer eller annat.

Är det detta skämt (för vad kan det annars ha varit), postat i ett obskyrt hörn av nätet, som åratal senare hittat ut till tabloidpressen? Och eventuellt även resten av världen, ifall allmänheten nu väljer att ta till sig företeelsen "skräck för tidningar". Där det som avses tyvärr inte har med källkritik eller förnuft i stort att göra, utan den rent fysiska aspekten. Nog är det en ironi som heter duga, att denna hittepå-diagnos fått luft under vingarna av den gamla sortens papperstidningar.

World Wide Web: Chloephobia

Inga kommentarer: