2014-12-14

Scientologernas droginformation

Allt som följer är gamla nyheter. Men det är tydligt att samhället har svårt att ta in att något så gott som arbete mot droger kan bedrivas av en destruktiv sekt.

Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige har hemsidor och "varumärken" som drogfritt.nu, droginformation.nu med flera. Här är dess grundare och ordförande Åsa Graaf när hon 2013 tar emot ett pris av International Association of Scientologists. Bild från Peter Roths blogg Politik och vardagsliv!: Scientologernas falskspel inom skolvärlden och missbruksvården.

En av deras ansikten utåt är Alexander Breeze som föreläser i skolor. Han lärde 2012 ut ett antal faktafel. Det är möjligt att dessa inte längre lärs ut.
Under föreläsningen säger Alexander Breeze att man blir beroende av droger första gången man provar och att antidepressiva läkemedel, sömntabletter och Alvedon lagras i fettvävnaden, uppgifter som alla tillbakavisas av Tom Palmstierna, överläkare på Beroendecentrum i Stockholm.
Och så är det banden till scientologin – som bland annat anser att psykofarmaka inte hjälper utan tvärtom är skadligt och drogar ner människor.
- Stora faktafel i drogundervisning, SvD 11 maj 2012.

Det är anmärkningsvärt att han, till skillnad från många andra i organisationen, inte gör någon hemlighet av att han är scientolog. Annars lyser S-ordet med sin frånvaro i föreningens information, vare sig man frågar dem direkt, via mail eller Facebook, eller på en sida som Frågor och svar.

När Breeze får frågan om psykofarmaka svarar han undvikande men det är uppenbart ett spel för gallerierna. Inom scientologin är psykiatri och psykofarmaka djävulens verktyg. Till droger räknas även läkemedel som Ritalin och Concerta.
- Tidningen Drogfritt.nu, 4/2014

Detta är budskapet i dess maximalt nedtonade version. För ofiltrerat scientologiskt tyckande om psykatri och psykofarmaka, se - med försiktighet - hemsidan kmr.nu, som drivs av den scientologiska fasaden Kommittén för Mänskliga Rättigheter. Det våldsamma tonläget där beror på att scientologin ser psykatrin som sin största konkurrent om trasiga själar.

Och vad missbruk beträffar så heter det scientologiska alternativet Narconon, där man bekämpar droger med vitamintabletter och bastu. Vilket av en händelse är samma "reningsprocess" som scientologer får genomgå.
En aspirerande scientolog ska under denna reningsprocess bada bastu 5-6 timmar per dag, inta stora doser vitaminer som kan inbegripa upp till 40 tabletter om dagen. Samma sak gäller för Narconons behandlingshem. Man menar på att man på detta sätt svettas ut det dåliga och fyller på med det nyttiga. Problemet med detta är att ett vitaminintag i denna kvantitet kan vara dödligt.
- Hjälpkällan: Narconon
Åren gick och 2004 tog jag över Narconon Göteborg med ett fortsatt stöd från Drogfritt.nu och levererade ytligare tusentals föredrag till skolor, men hade nu också börjat utbilda tusentals värnpliktiga på 12 arme och flottbaser runt om i Sverige. [...] Så 2011 i September hände något historiskt Narconon Göteborg och Drogfritt inte bara jobbade ihop utan vi gick ihop som en enda stark organisation under namnet Drogfritt.nu med kampanjen I Say No Drugs.
- Så nu tar jag över!!!!!, Alex Breezes blogg den 11 januari 2013

Dessa galenskaper anlitas fortfarande, för offentliga medel - dina skattepengar - efter åratals informerande om vad det går för. Vad är det för fel med folk?

Faktoider: Scientologerna upphandlade

1 kommentar:

Ina Roll Spinnangr sa...

This in interesting. The Association for Safer Drug Policies in Norway would like to know more about Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige. See Saferdrugpolicies.com or rusreform.no