2014-12-07

Julfreden

Juldagen

Kära du - när jag inte kan vara med dig, så är det näst bästa att skriva till dig så jag känns närmare.

Vi har haft en dag med "väder efter årstiden" - vilket innebär svår frost och dimma men inte en gnutta sol. Jag gick till kyrkan med två av mina bataljoner i en enorm fabriksbyggnad och efter lunch begav jag mig till regementet North Staffordshire i mina gamla skyttegravar vid Rue du Bois och hade med mig mors julklappar: kola, karameller, cigaretter, pennor, näsdukar och skrivpapper.

Där fann jag situationen ytterst märklig - i förmiddags hade en tysk ropat att de ville ha en dags vapenvila och kunde någon komma fram om han gjorde det; så en av våra män tog sig mycket försiktigt över kanten och såg tysken göra likadant. Båda kom fram, sedan fler, och nu har alla vid just den platsen promenerat runt med varandra hela dagen och gett varandra cigarrer och sjungit sånger. Såväl officerare som manskap har varit ute och självaste den tyske översten pratade med en av våra kaptener.

Den av våra soldater som berättade detta för mig sade att han hade haft en mycket trevlig dag och "rökt cigarr tillsammans med den bäste skytten i den tyska armén, inte mer än 18 år. De sade att han hade dödat fler av de våra än vilka tolv tyskar som helst men nu vet jag varifrån han skjuter och jag hoppas att vi kan plocka honom imorgon."

Jag hoppas sannerligen att de gör det - bataljonerna intill dem sköt på varandra hela dagen och jag har hört att det var likadant längre norrut, 1st Royal Battalions spelade fotboll med tyskarna mittemot - intill regementen som sköt på varandra.

Jag var inbjuden att gå och hälsa på tyskarna men avstod eftersom jag tänkte att de kanske inte skulle stå emot en general.
- Ur General Walter Congraves brev, återgett i The real story behind the 1914 Christmas truce, The Telegraph den 4 december 2014

Det sägs att det finns de som inte tror på julfreden 1914. Den inträffade verkligen. Inte överallt, som generalen skriver så fanns det frontavsnitt där det fraterniserades, utbyttes julklappar och spelades fotboll, liksom frontavsnitt där det sköts som vanligt.

Tilltaget ogillades livligt av befälen. De följande krigsåren blev det inga julfreder.

Det kan nämnas att idén om en vapenvila vid jul inte var helt tagen ur luften. Påven Benedikt XV hade föreslagit en vapenvila på säg tjugo dagar från juldagen. Förslaget togs inte på allvar, åtminstone inte av de ledande förmågorna.

"Here they come - charging our trenches th' day after xmas - by golly - I just can't bear to fight so soon after xmas ---
Ur serie Amarillo Daily News, 29 december 1914
Armies have always seemed to have a prediction for fighting great battles on Sunday. Even Christmas Day has not been held sacred as a day of peace. It would be a logical climax of the present conflict of Christendom if the approaching Christmas should mark an orgy of slaughter.
- The Copper Era (Arizona), 25 december 1914

Inga kommentarer: