2014-12-11

På snusen

På snusen har man kunnat vara sedan mitten av 1800-talet har. Längre tillbaka, åtminstone från 1600-talet och framåt, kunde man vara "snusig", vilket syftar på det tillstånd av lätt yrsel som förknippades med snusande av tobak.

Den som är på snusen var alltså bara lätt berusad. Denna betydelsenyans har bevarats ovanligt väl, vilket är ovanligt i alla sammanhang och inte minst detta.

Inga kommentarer: