2014-12-12

Ka-Bar, björnkniven (?)

Det här är en av de mest berömda knivar som finns. Den har använts i USA:s krigsmakt sedan andra världskriget liksom på många andra håll, har tillverkats i ca hur många som helst exemplar, och kallas ofta Ka-Bar oavsett tillverkare. För Ka-Bar (eller KA-BAR som de ibland skriver, ibland inte) är "egentligen" inte en typ utan en tillverkare. Deras historia går längre tillbaka än deras överlägset mest berömda modell.

- "Trusty", scouttidningen Boy's Life, juli 1924, sid 49

Firman grundades kring sekelskiftet och tog sig 1909 namnet Union Cutlery Company. Det varumärke man började använda 1923 hade en märklig historia:
Our name dates back to the early 1900's from a fur trapper testimonial. He wrote that while trapping, his gun jammed leaving him with only his knife to kill a wounded bear that was attacking him. He thanked us for making the quality knife that helped him to kill a bear, but all that was legible was "K a bar". Honored by the testimonial, the company adopted the phrase KA-BAR as their trademark.
- KA-BAR, officiell hemsida

Om "allt som gick att läsa" var de fem bokstäverna, hur lyckades man då tyda resten? Berodde textens svårläsbarhet på oförmåga, ovarsam posthantering eller något annat? Den enda källa som någonsin angetts är "company records". Själva brevet har aldrig visats upp. Vilket ju hade varit en självklarhet, om det funnits. Men historien är påhittad, förmodligen betydligt senare än 1923.

It's told that back around the turn of the century, a trapper killed an attacking grizzly with a knife made by Union Cutlery Company. The "kill-a-b'ar" legend grew, and eventually became "KA-BAR", our present trademark and company name.
- Field & Stream, maj 1978, sid 175

Det som idag är ett faktum var för 35 år sedan en "legend". Man nämner inte ens något brev. Skrivningen ges en fonetisk förklaring istället för en skriftlig. För att travestera: "Myth became legend. Legend became history."

Vad beträffar björnjakt medelst kniv så är det stapelvara i jaktberättelser. Vad jag inte hittat är någon annan berättelse där knivens märke nämns. Det var Union Cutlerys smarta drag: Att komma på idén att deras kniv skulle ha använts i en sådan episod. Dessutom är den historien betydligt roligare än att namnet skulle vara förkortning av "Knife Attachment, Browning Automatic Rifle", en förklaring som är lika osann som björnen och ungefär lika osannolik.

Inga kommentarer: