2022-08-12

Karta över Europas bördighet och historia

- Från Gerwin et al, Assessment and quantification of marginal lands for biomass production in Europe using soil-quality indicators, journalen SOIL 6 december 2018

Müncheberg Soil Quality Rating (SQR) är en metod för att avgöra jordens kvalitet, eller bördighet. Det är ingen avancerad metod. Man okulärbesiktigar, alltså tittar på jorden, och avgör på så sätt saker och ting. Visserligen kan en kunnig person läsa ut ofantligt mycket mer än någon totalt okunnig som exempelvis jag, men varje ordentlig bedömning ska naturligtvis gå via labbet. Här har man ytterligare förenklat redan problematiska data genom att reducera en hundragradig skala till fem nivåer. Att Skånes agrara kapacitet bara antyds visar tydligt att denna karta ska läsas med urskillning. Man noterar även att några områden saknar data. (Hej, Hans!) Å andra sidan är SQR relativt enkel, snabb och billig.

Det sagt, så är kartan fantastiskt intressant. Redan en snabb titt på Sverige avslöjar mycket om inte bara jordbruket, som jag är marginellt intresserad av i sig, utan även historien. Skåne ges som sagt inte rättvisa, men det var heller inte svenskt under en stor del av den intressantaste tiden. Det var däremot Västergötland, Östergötland och Mälardalen, vars bördigheter framgår mer eller mindre tydligt. De är också centrala områden i Sveriges historia. Där hände mycket mer än i exempelvis Småland eller Bohuslän. Vilket beror på att jordbruket var mycket bättre; den näring som var den grund varpå samhället vilade och som hade tydliga kopplingar till det mesta folk hade för sig. I sådana områden bodde många fler, den mesta handeln bedrevs inom och mellan dem, det var dem som krig och politik fokuserade på. En karta som denna visar den viktigaste förutsättningen för mänsklig verksamhet från mesolitikum fram tills 1800-talet.

Jag antar att man kan göra motsvarande analyser mest överallt i Europa, och hitta motsvarande skillnader mot verkligheten. Jag skulle väldigt gärna se sån här karta framtagen med mer rättvisande metoder.

SQR innebär inte bara att man tittar på jorden kring sina fötter. Man gräver även ner sig en bit och tittar på lagerföljder. Ur Gerwin et al.


1 kommentar:

Henrik Nihlén sa...

Man kan ju ana varför Norge inte är en stor jordbruksnation. Stora på annat, men bondens lott är mager.