2022-08-24

Bananer i Sverige före 1909

Den här missade jag när det begav sig men vad är några år …

AB Banan-Kompaniet grundades som The Banana Company AB i Göteborg 1909. Det var början på en riktigt klassisk handel. Många minns de specialbyggda bananbåtarna med sin last, som inte utgjordes av stentråkiga containrar som togs om hand ute i någon hamnöken utan var bananstockar som levererades mitt inne i stan. Än idag är Bananpiren en del av Frihamnen i Göteborg (som ligger ungefär så centralt i staden som det går). Jag har aldrig hört någon tala om import eller export av stearinljus, häftapparater eller hushållsost i ett nostalgiskt ljus; men när bananbåtarna kommer på tal, ja, då flödar minnena. Jag vet ingen annan handel som gjort ett liknande intryck i det här landet.

Så visst är 1909 ett märkesår i Sveriges bananhistoria. Men det innebär inte att de bananerna var de första i landet. Även om en del fått för sig det.

1909 importerades de första bananerna till Sverige …

- ICA: Bananen – en historisk favorit

Bananen fyller 100 år i Sverige och jubileet uppmärksammas nu av Posten med fyra nya frimärken.

- Bananen i Sverige fyller 100 år, SVT 25 mars 2009

Följer man upp frimärkstråden finner man en bättre beskrivning, åtminstone om man är frikostig nog att tolka "organiserad" som "storskalig":

​I år är det 100 år sedan den första bananbåten anlände till Göteborgs hamn och den organiserade bananimporten startade.

- Nya frimärken visar charmiga bananfigurer modellerade i lera, pressmeddelande från Postnord 25 mars 2009

Den första, och inte sällan enda, plats där folk idag tar reda på saker är Wikipedia. Varje fel som står där har fantastiska möjligheter att spridas. Där fanns fram till december 2020 den visserligen korrekta men otillräckliga uppgiften att bananer importerats sedan 1909, punkt. Då lyckades någon (inte jag) att efter några försök få in en betydligt tidigare datering. Jag har här kompletterat den med annonsen ifråga.

Första kända importen av färska bananer i Sverige gjordes av den framgångsrike grosshandlaren Friedrich Mühlenbock i Göteborg. Han specialiserade sig på frukt och grönt. Den 14 juni 1869 annonserar han för första gången i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning om ”Vestindiska Bananas, Apelsiner, Aprikoser mm”. Han säljer frukten i sin frukt-exposition i butiken i ”Musei Byggnad”, dvs före detta Ostindiska Huset på Norra Hamngatan, som nu är Göteborgs Stadsmuseum. Först i början på 1900-talet blev det dock vanligt med bananförsäljning i Nordeuropa.

- Wikipedia (svenska): Banan

Man skulle också kunna komplettera med följande text. Här beskrivs, så vitt jag vet, den första bananfrukten som odlats i Sverige. (Fetstil i artikeln.)

Bananer, skördade i Sverige. I medlet [mitten] af sistlidne september erhöll Tidning för Trädgårdsodlare från trädgårdsmästaren G. R. Karlström å Fogelsta egendom i Södermanland en gren med blommor, knoppar och mogna frukter af paradisfikon eller banan. Frukterna, frambringade vid Fogelsta, voro sötare och mera välsmakande än dem man erhåller hos våra frukthandlare, sannolikt till följd af att dessa senare bananer måste skördas omogna för att kunna hålla sig under den långa transporten hit.

- DN 23 oktober 1888

Och bananplantor utan frukter finns det betydligt äldre belägg för:

[Kunga]familjens platser voro en fönsterniche och tvenne pelare, klädda med större tropiska vexter, hvilka räckte ända upp emot taket, bestående af tvenne stora palmer af samma slag, som de nyssnämnda, hvilka höjde sina kronor till ett slags berså öfver det Kongl. paret, samt för öfrigt bananas, orangeträd, m. m.

- Beskrivning av "festiviteterna i Stockholm den 6:e [februari]", med anledning av Karl XIV Johans 25 år på tronen, GHT 13 februari 1843

 
Inga kommentarer: