2022-08-14

Danska hjärtan

Varför finns det hjärtan på danska mynt?

Hjärtanen kommer från det lilla riksvapnet eller statsvapnet (ej att förväxla med det stora riksvapnet som står för kungahuset). I den heraldiska beskrivningen, blasoneringen, kallas de dock inte hjärtan. Jag tar den givetvis på dansk:

Tre gående blå løver over hverandre med røde tunger og guldbevæbning og kronet med gyldne kroner, alt i et gyldent skjold strøet med ni røde søblade.

Ni røde søblade, det är "hjärtanen" det. Eller "sjöblad" som den heraldiska termen lyder på svenska, eftersom de enligt standardversionen började som stiliserade näckrosblad. Det har också föreslagits att de började som lindlöv:

Fyrst Friedrich-Karl zu Hohenlohe-Waldenburg, den videnskablige sigillografins grundlægger i Tyskland, har grundligt redegjort for forekomsten af linden og lindebladet som heraldisk og sfragistisk [sigillografisk] figur og har hævdet, at søblade og for så vidt også hjerter i mange tilfælde kan have udviklet sig af lindeblade.

- Nils G. Bartholdy, Det danske kongevåben (Museum Tusculanums Forlag 2021)

Med tanke på att bladen lämnade växtriket för ett bra tag sedan – här är de i danske Knut VI:s sigill från 1190-talet – så kanske det är vanskligt att i efterhand ta reda på vad de var från allra första början. Men vad vet jag.

Några lindelöv för jämförelse, ur Köhlers medicinalväxter (1887) …

… Och näckrosblad. De förra ser visserligen mer hjärtlika ut, om det nu betyder något. Det finns även heraldiska sjöblad som ligger närmare näckrosorna än lindarna, som flaggan nedan, men det kan ju vara senare påverkan som inte har ett dugg med ursprunget att göra. Hur som helst.

Sjöbladen är inte jättevanliga i heraldiken men heller inte särskilt ovanliga, åtminstone inte i Skandinavien, Tyskland och Nederländerna. Ett prominent exempel från sistnämnda är Frieslands flagga. Dess sju pompeblêd eller Pupkeblad representerar de frisiska småländerna bortåt medeltid eller tidigare. Som visserligen inte var sju, så antalet ska inte tolkas bokstavligt.

Varför Danmark har just nio sjöblad vet jag inte. Antalet slogs fast först 1819, utan motivering. Tidigare kunde de vara olika många och, som Knuts hjärtliga exempel visar, betydligt fler.


Inga kommentarer: