2022-08-19

Nazi-tvättbjörnarna

Tvättbjörnar i Snövit (1937). Då hade de bara funnits i Europa några år. Men det hade nog inget att göra med Disneys anakronism, eller vad man ska kalla det.

Då och då skrivs det om tvättbjörns-problemet på kontinenten. I Tyskland planterades djur ut 1934, och dessutom hade ett gäng 1945 rymt från en pälsfarm sedan den bombats.

Dessa små populationer har nu vuxit till över miljonen och spridit sig till flera länder. De må se söta ut, men har man fått sina soptunnor genomrotade, utrymmen nerskitade, isolering utsliten etc, eller rentav fått in dem i huset med följande förödelse, så har man inget till övers för den invasiva arten. De ställer även till det ute i naturen.

Detta skrivs det om. Men få missar att ta med en perifer detalj, gärna i rubriken.

Det var 1934 som Hermann Göring beordrade tredje rikets skogsvaktare att plantera ut två stycken tvättbjörnar i det vilda. Anledningen till att nazistofficeren ville plantera ut tvättbjörnarna var att officerarna skulle ha något att jaga, uppger nättidningen Digital Spy.

- Nazistledarens tvättbjörnar ett problem, GP 30 oktober 2012

Naziledaren Hermann Göring har gjort ett avtryck i Tysklands fauna som inte går att utrota.

De två tvättbjörnar flygvapenchefen planterade ut har för­ökat sig – nu är de miljoner djur.

- Görings tvättbjörnar skapar kaos i Tyskland, Aftonbladet 30 oktober 2012

I Tyskland släpptes två tvättbjörnar fria på order av Hermann Göring på 30-talet.

- Allt fler tvättbjörnar synliga i Sverige, Sveriges Radio 8 juli 2015

En annan källa ger en något annorlunda bild av den detaljen (men N-ordet ska med):

The story begins in 1934, when a breeder asked the Reich Forestry Office, then led by future top Hitler aide Hermann Göring, for permission to release the masked-faced mammals to "enrich the local fauna" outside Kassel, a small city north of Frankfurt.

- Nazi Raccoons on the March in Europe, Deutsche Welle 9 november 2004

Hermann Göring var 1934 en oerhört upptagen man. Han var en central person i det i storlek och makt snabbt växande nazistpartiet under dess kanske viktigaste år. Han var, och jag tror jag fått med det viktigaste här, Reichsminister utan portfölj, ministerpresident över Preussen, preussisk inrikesminster, chef över Preussens polismakt och riksdagens talman. Han hade 1933 utnämnts till Reichskommissar över flyget – inte flygvapnet, sådant förbjöd fredsfördraget – men nu började han i största hemlighet att bygga upp det blivande Luftwaffe. Samma år hade han grundat Gestapo, som visserligen leddes av andra men där han hade mer än ett finger med i spelet. När han 1934 dessutom blev utnämnd till Reichsjägmeister och Reichswaldmeister, säger chef över Reichsforstamt "skogsmyndigheten", så kan man anta att han, så entusiastisk jägare han var, inte lade onödigt många timmar på de tjänsterna. Man kan därför lugnt utgå ifrån att en ansökan om att släppa ut några tvättbjörnar i Hessen inte kom i närheten av hans bord.

Här är förresten namnen på de inblandade:

1934 lät skogmästare [min tolkning av Forstmeister] Wilhelm Sittich Freiherr von Berlepsch [1881–1948] släppa ut fyra tvättbjörnar [dvs två par] på uppmaning från Rolf Haag, hönsfarmare i hessiska Edersee, så den inhemska faunan skulle berikas.

- Volker Angres och Claus-Peter Hutter, Das Verstummen der Natur (Ludwig Verlag 2018)

Ansökan skickades in den 26 mars 1934 och godkändes efter någon månad av en Oberlandforstmeister Walter von Keudell.

Allt detta grävdes fram av skogvaktarna Horst Mahron och Eberhard Leicht. De hittade däremot inte en antydan till att Göring skulle haft det minsta med ärendet att göra. Leichts artikel i Allgemeine Forstzeitschrift 2009 fick betydligt mindre uppmärksamhet än exempelvis ett klickvänligt rykte återgivet i en nättidning – nazister säljer bättre än icke-nazister.

Och trots allt snack om tvättbjörnarnas Blitzkrieg (som är ett problematiskt begrepp i sig, utöver att inte ha myntats i Tyskland) så var deras början mycket mer försiktig. Den 12 april 1934 gick Wilhelm och så vidare med fyra man och djuren i en bur vid stranden av Edersee (några år senare skulle sjön/dammen bli känd i och med Dambusters). Buren sattes ner och öppnades. Och …

De fyra djuren vägrade i flera timmar att lämna buren. Det var först när man kom tillbaka nästa dag som buren var tom. De följande åren såg man bara tvättbjörnarna och deras avkomma enstaka gånger.

- Georg Rüschemeyer: Der Mythos vom Nazi-Raccoon, Frankfurter Allgemeine 28 augusti 2015

Här är björnar: Tvättbjörnarnas ursprung i rött, inplanterade i blått.


- Carl Linnæus, Systema Naturæ (10:e utgåvan 1758)

Bonus: Linné placerade tvättbjörnen i björnfamiljen: Ursus lotor, "tvättbjörn". Lite senare fick den ett eget släkte som fick heta Procyon; ingen vet riktigt varför. Lotor fick vara kvar.


3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har svårt att tro på det här. För det första så har tamdjur begränsad förmåga att klara sig i det vilda -vilket bland annat framgår när aktivister "räddar" minkar genom att släppa ut dem i det fria eller av Frankfurter Allgemeines skildring av djur som inte lämnar buren frivilligt.

För det andra, jag är ingen genetisk biolog, men ifall det bara var ett par tvättbjörnar som släpptes ut 1934 plus ett "gäng" som rymde 1945 och dessa nu har blivit en miljonpopulation -borde då inte denna miljonpopulation vara synnerligen inavlad vid det här laget?

Detta tycks vara en återkommande berättelse. Den och den populationen av det och det djuret härrör från ett enstaka par som rymde vid tidpunkt för berömd händelse eller i samband med berömd person. Är det över huvud taget möjligt med tanke på inavel?

Sensemaker

Hexmaster sa...

Att det var två djur står bara i de opålitliga källorna. Det var två par som släpptes ut, varav den ena (framgår i länkad artikel) var höggravid. Gener från fyra eller fem djur m a o.
På engelska WP nämns tidigare försök att plantera ut tvättbjörn som misslyckats. Där nämns även att de två stammarna fortfarande kan urskiljas genom att de förra har en parasit som saknas hos de senare.
Om tvättbjörnarna är inavlade så märks det åtminstone inte på deras fortplantningsförmåga.

Mannen i gorillakostym sa...

Jag har dessutom läst skrönor om att amerikanska soldater skulle haft med sig tvättbjörnar som maskotar, som sedan flytt eller blivit kvar i fält. Tveksamt om det i så fall haft något större betydelse.