2022-08-11

Att väga sina ord på guldvåg

Romersk guldvåg

Väga sina ord på guldvåg (l. med guldvikt); efter Bibeln, Syrak 21,27: De mångtaliga bladdra det icke mycket till saken tjänar, men de visa väga sina ord med guldvikt; jfr Syrak 28,29 (på guldvikt).

- Pelle Holm, Bevingade ord (1962): guldvåg

I Bibel 2000, med aningen annorlunda versindelning, får man slå upp Jesus Syraks vishet 21:25 för att hitta följande:

Andra pratar vitt och brett, men de visa väger sina ord på våg.
Och det som tidigare var Syr 28:29 – "Tu wäger titt silfwer och guld in; hwi wäger tu ock icke tin ord på guldwigt?" – är nu Syr 28:25:

Du knyter ihop om ditt silver och guld – gör dig också en våg för att väga dina ord.

Att "väga sina ord med guldvikt" ser ut som ett aningen annorlunda uttryck men det är det inte. "Guldvikt" kunde syfta, och syftar här, på hela vågen snarare än en del av densamma.

Men i dagens officiella bibelöversättning finns guldvågen inte med.


Inga kommentarer: