2022-07-22

Vad "gänga" betyder

gänga sig 1 passa i varandras gängor 2 ⟨vard.⟩ gifta sig

- SAOL (2015): ²gänga verb

För det intima könsumgänget anger Holmberg ett ord som måste vara nytt i Göteborgskan. Det så att säga klassiska ordet är gänga, ett på sin tid verkligen runt ord som man aktade sig noga för att använda med föräldrar eller lärare inom hörhåll. När jag var nyinflyttad i Stockholm fann jag att ordet gänga häruppe inte alls hade den vulgära innebörd det hade i Göteborg. Det betydde – och betyder kanske fortfarande – att gifta sig, möjligen även sammanbo.

- SvD:s "i marginalen"-sida skriver om Bengt Holmbergs Språket i Göteborg (Esselte studium 1976), 4 april 1977

40 år senare tillskriver SAOL som synes begreppet "Stockholmsbetydelsen" ovan. Sporadiska slagningar och frågor till blandade brukare indikerar att Göteborgsbetydelsen är nog så vanlig, inte sällan dominerande. Ordlistan borde kompletteras med såväl 2 "möjligen även sammanbo" som 3 den grövre betydelsen.2 kommentarer:

Anonym sa...

Upplänning här. Spännande att det finns så stora regionala skillnader även om de kanske verkar bli färre. För mig är uttrycket endast en rak synonym till "gifta sig".

Heinrock sa...

Jag har både hört och använt både uttrycken, men upplevt att de använts olika grammatiskt: När det gäller gifta sig-betydelsen kräver den alltid det påhängda "sig", som i "han ska gänga sig i höst". Utan "sig" så handlar "att gänga" uteslutande om det glada könsumgänget.