2020-10-11

Pampas eller Pompes

Sommaren 1992 skrevs Lars-Inge Svartenbrandt (eller Lars Ferm som han nyss bytt namn till) ut från Säters sjukhus. Sin vana trogen gick han sedan och rånade en bank.

Han kom över drygt 100 000 kronor och flydde på cykel via Rörstrandsgatan till Karlbergs slottspark och greps i buskaget vid Pompes grav.

- Wikipedia: Lars-Inge Svartenbrandt

Vem var Pompe? Karl XII hade inte bara en utan tre hundar med namnet. Det är Pompe I, död 1699, som ligger begravd i Karlbergs slottspark. Det är alltså en annan Pompe än den Pompe II som förevigades av Israel Holmström: "Pompe, kungens trogne dräng/sov var natt i herrens säng/sen av år och resor trötter/led han av vid kungens fötter/Mången stolt och fager mö/önskade som Pompe leva/tusend' hjältar eftersträva/att få såsom Pompe dö."

På Wikipedia anges inte någon källa för uppgiften om graven. En samtida källa ger dock en annan bild av bankrånarens upphittande; skillnaden är liten men stor:

Vid Karlbergs slott slängde Svartenbrandt ifrån sig cykeln samt sedlarna och sprang in i grönområdet Pampas. Där hittades han senare av polisen.

- Svenska Dagbladet, 11 juli 1992

Ett vittne cyklade emellertid efter och såg hur Svartenbrandt slängde sin cykel ifrån sig och försvann in i Pampasområdet, en park bakom Karlbergs slott. Där låg han på rygg i ett buskage när polisen hittade honom vid ett-tiden.

Dagens Nyheter, 27 juni 1992

Karta från 1909. Karlbergs slott nere t.h.

Pampas syftar inte på många hundra gröna mil etc utan går tillbaka till vad kadetterna på Karlberg kallade sitt exercisfält väster om slottet (där krigare har utbildats sedan 1792). Det mesta av området täcks numer av tät stadsbebyggelse, Essingeled m.m. Namnet finns bevarat, bland annat i Pampasområdet väster om parken (ej att förväxla med Pampasparken som är en liten plätt en god bit därifrån, dock fortfarande på "gamla" Pampas). Kanske det även används om själva slottsparken? Vilket skulle passa med tidningsuppgifternas "vid" och "bakom".

Pampas eller Pompes – vilken version är den riktiga? Eller kanske båda stämmer? Efter att ha tillämpat det källkritiska närhetskriteriet beträffande tid och sannolikt geografi misstänker jag att Svartenbrandt inte greps vid Pompes grav. Istället gjorde en enkel felstavning/-hörning att Pampas blev Pompes – som av en händelse fungerade, eftersom det ju faktiskt ligger en hund begraven i trakten.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Om jag inte missminner mig ligger hunden begraven i kanten av Pampas men jag TROR att namnen inte har med varandra att göra.

MVH

Hans

Anonym sa...

Om jag inte missminner mig ligger den begravda hunden på Pamapas.

MVH

Hans

Hexmaster sa...

Alla uppgifter jag sett anger att Pompes grav ligger i slottsparken, dvs inte på egentliga Pampas.

Anonym sa...

Jag tror inte det var fasta gränser för Pampas. Utan det var allt utanför slottet.

MVH

Hans