2020-10-19

Lördagsfråga 630: Grönköping

  1. Vinjetten till den gamla skämttidningen Söndags-Nisse, av och med redaktören och xylografen Gustaf Wahlbom.
  2. Asagudar kan illustreras på många sätt. Ett av de charmigaste är att nyttja illustrationerna i ett isländskt manuskript från 1700-talet. Här ser vi Balder råka ut för friendly fire från sin blinde broder Höder, med den förrädiske Loke som kikar fram. Noterar att den pil jag annars läst om här är ett spjut, som borde vara ännu svårare att få fason på med det träslaget.
  3. Hildor Lundvik, organist, dirigent, tonsättare m.m.
  4. En ruda Carassius carassius.
Ledtråd 1 leder tankarna till nissens berömda spin-off Grönköpings Veckoblad, som lever och har hälsan än idag. Där kan man bland annat läsa om brandstoet Balder, herr f.d. förrädaren Hildor Peterzohn, Emil "gossen" Ruda och hans syster Stina "stryparn" Ruda, med många fler. Den satte pazuzu.


Inga kommentarer: