2020-10-27

Intresseklubbar

- Znanie, "kunskap", var en Sovjetisk folkbildningsorganisation. Ur en kostbar annonsbilaga för Sovjetunionen i SvD 1 april 1981 – datumet har ingen bäring på innehållet som är 100 % seriöst.

När begreppet "intresseklubbar" användes oironiskt avsågs föreningar för folk med ett gemensamt intresse. Det känns tautologiskt – vad är en klubb annars? – men jämför exempel som "fack- och intresseklubb" där den förra komponenten var politisk/ekonomisk, den senare baserad just på det gemensamma intresset.

Framåt 1980-talet börjar beläggen på faktiska intresseklubbar att blandas ut med belägg för ordet med en betydelse i stil med "närmast sörjande", för att inte tala om spydiga "intresseklubben anteckar". Icke desto mindre har ordet överlevt sådant och förekommer fortfarande här och var, med sin ursprungliga, oironiska betydelse.


Inga kommentarer: