2013-01-15

Läst 2012

På ett forum jag frekventerar finns en trevlig tråd rubricerad Vad läser du just nu? där folk helt enkelt skriver vad de läser. Eftersom jag verkar ha varit relativt ordentlig under 2012, så har jag i efterhand kunnat sätta ihop följande lista. Komplett med några snabbrecensioner blir den kanske dessutom intressant för någon mer än mig.

Första världskriget 1-6 (SMB 2009).
En genomgång av alltihop: två volymer om västfronten, en om östfronten, Gallipoli och Mellanöstern får en liksom sjöslagen, och så en "uppsamlingsvolym" med Österrike-Ungern, Italien och de afrikanska övningarna. Den som fått för sig att allt hände på västfronten är definitivt tagen ur den förvillelsen. Å andra sidan är man i så fall knappast läsare av ett sånt här fint populärt standardverk. Inte utan vank såklart (kartor!) men vackert så. Lär hålla länge.

Björn von Rosen, Samtal med en nötväcka (En bok för alla 1984)
Klassiker. Ett absolut måste för fågelintresserade.

Frank Joseph, The Axis Air Forces - Flying in support of the German Luftwaffe (Praeger 2012)
Årets överlägset sämsta bok ledde mig till den fascinerande historien om juden som blev nazistledare -- se bloggposten Illinois Nazis.

Henry Kjellson & Carl-Anton Mattsson, Forntida teknik (Valentin 1995)
Kjellson var von Däniken på svenska, och något tidigare dessutom. Mattsson och några andra UFO:n (de är aktiva i UFO Sverige än idag) är med på noterna. Tibetanska lamor som fixar antigravitation medelst ljud, en radioaktiv Moses, helikoptrar i gamla testamentet? Här har ni dem alla. Källkritiken är sådär.

Karin Rehnberg, Husmödrar i Bohuslän 1938 (1990)
Bygger på fascinerande detaljerade tidsstudier som utfördes på flera platser i landet 1938. Konsulenter hängde med utvalda husmödrar i en eller flera dagar och höll reda på vad de gjorde och hur länge, minut för minut; skala potatis, snyta barn, hämta vatten, diska, sätta på grytan, stoppa strumpor, koka kaffe, hämta mer vatten, dricka kaffe, titta ut genom fönstret, hämta ännu mer vatten, och så vidare, och så vidare.

Lars Gahrn, Slaget vid Herrevadsbro och hägringar vid Häradsvad (Mölndal 2004)
En avhandling om slaget 1251 vid Herrevadsbro i Västmanland, eller närmare bestämt hur slagets placering ifrågasatts och förflyttats till Häradsvad i västgötska Vårgårda -- inte av sakliga skäl, utan genom fantasier och felläsningar från 1700-talet som osannolikt nog lever kvar än idag. Som en sorts Västgötaskola i miniatyr. Gahrn besitter såväl de kunskaper som den energi som krävs för att vederlägga sådant.

Richard Feynman, The Pleasure of Finding Things Out (Penguin 2007)
Valda texter från en av 1900-talets intressantaste forskare. Minnen från Los Alamos, en rapport om Challenger-olyckan, och framför allt en föreläsning vari han i princip grundade nano-tekniken.

Carl Sagan, The Dragons of Eden (Ballantine 1986)
Tvärvetenskaplig genomgång av företeelsen mänsklig intelligens. Bred och djup; hjärnans evolution, dolda artefakter (titeln syftar på ormarna vi delade plats med uppe i träden)... Här och var känns det som om en uppdatering skulle kunna vara påkallad, men inte särskilt ofta.

Cecilia Bååth-Holmberg, Skogsboda gård (Norstedt 1902)
En lärobok i lantbruk m.m. för unga gossar, skriven i romanform. Som roman är den ett pekoral av högsta klass. Som lärobok är den bitvis rätt intressant, såväl för tidlösa fakta som en skildring av saker och ting vid förra sekelskiftet.

Richard Dawkins, Verklighetens magi (Fri Tanke 2012)
Populärvetenskaplig genomgång av naturvetenskaperna -- varför finns det olika djur, hur fungerar en stjärna, kontinentaldriften etc. -- med snitsiga och genomarbetade illustrationer. En pärla. Uppenbart skriven för barn (obligatorisk för alla tolvåringar därute) kan den även läsas av vuxna.

Olle Bergman, Bibliska ord (Historiska media 2012)
En trevlig liten etymologisk ordbok, med urvalet satt till de ord vi fått från bibeln. Även om jag kände till de flesta i stort och några i detalj, så är det alltid intressant att få reda på resten.

Albert Engström, Äventyr och hugskott (1908)
Albert Engström, En bok till (1909)
Albert Engström, Kryss och landkänningar (1912)
Albert Engström, Bläck och saltvatten (1914)
Albert Engström, Med Kaaparen till Afrika (1937)
Engström har jag läst mycket av, och mycket återstår -- det är tydligt att skrivandet utgjorde en hörnsten av flera slag i hans tillvaro, ifall man inte visste det innan. I en sådan produktion är det självklart att kvalitén varierar. När det är som bäst är det absolut lysande. "Kaaparen" är det senaste verket i hans produktion och där är det tydligt hur åldern börjar ta ut sin rätt; även om han i sina bästa stunder fortfarande är mer vital än vilken 25-åring som helst.

Sid Fernwilter med Dan Glimne, Pirayaklubbens handbok för fula fiskar (Egmont 1997)
En kortfattad och lättläst handbok i skojeri, med tyngdpunkt på spel. Dan Glimne är, ifall ni inte visste det, landets främste spelexpert, och skulle mycket väl kunna leverera en långt tjockare och vetenskapligare avhandling i ämnet. Ifall han inte redan gjort det.

Gerhard Boldt, Hitlers sista dagar (Aldus 19732)
Ett standarverk som jag tagit del av som destillat eller urval, men inte läst innantill förrän nu. Boldt var en veteran från flera fronter, som sedan han blivit alltför ärrad för krigstjänst blev lägre tjänsteman i centrala positioner, på slutet den allra centralaste. Han lämnade kanslihusets bunker den 29 april.

Simon Singh, The Code Book (Fourth Estate 2000)
Klassiker om chiffer och koder, från Caesar till dagens RSA. Obligatorisk.

1 kommentar:

Lena Synnerholm sa...

Jag har läst två av dom på svenska. Den ena är "Lustgårdens Drakar" av Carl Sagan. Den andra är "Kodboken" av Simon Singh. Jag skulle vilja säga att den första boken, lämnar en hel del övrigt att önska.