2013-01-13

Fildelning 1984


Sånt här fanns i alla 1980-talets hemdatortidningar: listningar. Tidningarna tryckte program i BASIC, som läsarna omsorgsfullt knappade in i sina datorer. (Det förekom även program i maskinkod som matades in på olika sätt.)

Listningen ovan är ett program till Atari. Det heter "Video texter", går tydligen ut på att presentera text på skärmen på något sätt, och skrevs av Christer Nordahl i Kalmar. Notera att det har skrivits ut på skrivmaskin - även enkla skrivare var dyra på den här tiden. Specialtecken som < och > har klottrats in med blyerts.

Så gick det till när datorer i hemmet var en helt ny företeelse.

Inga kommentarer: