2013-01-07

Lördagsfråga 242


  1. Ur Forbrydelsens element (1984), Lars von Triers första långfilm. Flera samplingar från filmen användes i Front 242:s Work 01.
  2. Cipher Complex skulle bli ett spel till Playstation 3. Front 242 skulle bidra med musiken. Något spel blev det aldrig. Smakprov på bild och ljud finns på arkiverade www.ciphercomplex.com [archive.org].
  3. Bandets medlemmar gillar sidoprojekt av alla de sorter. Här skivan Twelve av den tillfälliga avknoppningsgruppen Cobalt 60.
  4. Den här frågan var knepig. Några källor (eller om det är samma uppgift som repeteras) uppger att predikanten i Welcome to paradise - "Jesus is here!" - skulle vara en samplad Ferrell Griswold (smakprov). Det jag hittat låter inte i närheten. Då är Jimmy Swaggart, den gråtande TV-predikanten, betydligt mer lik (smakprov), såväl beträffande rösten som den obalanserade stilen. Men säker verkar vara svårt att bli.
Pölsa Dum kom närmast. Vackert så.

Inga kommentarer: