2013-01-30

You are here too

Här är en delmängd av livet som vi känner till det: en massa arter inlagda i ett tjusigt kladogram. Hur urvalet gjorts vet jag inte men det har en kraftig slagsida åt synligt liv, annars skulle mikroberna ta långt mycket större plats än de gör nu.

Uppdaterat: Det cirkulära trädet utgörs av sekvenser från de mindre sub-enheterna av ribosomalt-RNA. Det konstruerades av David M. Hillis, Derrick Zwickl och Robin Gutell på University of Texas, och publicerades i Science (DOI: 10.1126/science.300.5626.169). [Tack Kurt som visste besked.]

De stora grupperna här är blandat smått nere till höger, svampar nere till vänster, växter uppe till höger och djur uppe till vänster.
Arterna är inlagda så att nära släktingar tenderar (men inte mer) att hamna nära varandra. Här har vi djurens rike. Varje "streck" är en art.


Artnamnen är naturligtvis på latin. Nu kan man börja urskilja dem.

Mellan husmusen Mus musculus och den sydamerikanska så kallade gummiålen Typhlonectes natans finns vi.

Bloggpostens rubrik anspelar på en tidigare "här är du"-bloggpost: You are here

2 kommentarer:

Kurt sa...

Detta fylogenetiska träd är byggt av sekvenser från de mindre sub-enheterna av ribosomalt-RNA. Det är konstruerat av David M. Hillis, Derrick Zwickl, and Robin Gutell, University of Texas, och publicerat i Science:

DOI: 10.1126/science.300.5626.1692

Det finns några intressanta sammanhang där denna illustration har använts:

http://www.zo.utexas.edu/faculty/antisense/downloadfilestol.html

Hexmaster sa...

Tackar! Info inlagd.