2013-01-10

Trafikregler för fotgängare

Om man går på en väg ska man gå på vänster sida, så att man möter trafiken. Men om du går på stan, exempelvis på trottoaren, en stig eller i en gångtunnel, går man på höger sida.
- Insändare i Metro

Är detta etablerad praxis?

Relaterat: Jag vet att man i det rulltrappebaserade samhället Stockholm utvecklat regler för var man ska stå resp. gå i rulltrapporna, även om jag för mitt liv inte minns vilket som är vilket.

18 kommentarer:

Anonym sa...

Gående
Du som promenerar är gående. Men också andra trafikanter betraktas som gående, till exempel de som åker spark, rullskidor och rullskridskor. Trafikreglerna gäller för alla trafikanter.

Det finns inga generella regler för vilken sida du som är gående ska använda på en gångbana, gångväg eller gång- och cykelväg. Lokalt kan det finnas föreskrifter om detta och de är då utmärkta med vägmärken.

Här är de viktigaste trafikreglerna för dig som är gående:

•Använd gångbanan eller vägrenen. Om det inte finns någon sådan, används cykelbanan eller körbanan.
•Gå om möjligt längst till vänster i din färdriktning, när du använder vägrenen eller körbanan.
•Om du åker rullskidor eller rullskridskor i högre hastighet än gångfart, ska du färdas på höger sida om det är lämpligare.
•Korsa vägen på ett övergångsställe. Om det inte finns något, ska du se dig noga för och gå tvärs över körbanan, helst vid en vägkorsning, och utan att skapa fara eller olägenhet för trafiken.
•När du ska gå ut på ett övergångsställe, ska du ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig.
•Vid obevakade övergångsställen har fordonsförarna väjningsplikt mot dig när du har gått ut på övergångsstället eller just ska gå ut på det.
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler/Gaende-rullstolsburen-rullskridskor/Gaende/

MVH

Hans

Trash sa...

Stå till höger, gå till vänster i rulltrappan. Missar du, har alla rätt att väsa "lantis" till dig även om du är född och uppvuxen inom tullarna.

Kurt sa...

Majoriteten går definitivt på höger sida på trottoar/gångväg

LarsW sa...

SL hade ett mycket lyckat aprilskämt förförra året:

Resenärerna skall stå till höger i rulltrapporna. Därmed kan de som har mer bråttom gå förbi på vänstersidan.

Faktum är att många inte förstod att det var ett just ett skämt; De applåderade SL för den nya bestämmelsen.

...och jag hör till alla de Stockholmare som önskar att det inte var ett skämt.

Vem vill missa en Pendel med två minuter och sedan behöva vänta i trettiofem bara för att två lantisar måste stå bredvid varandra och utväxla outhärdligt banala anekdoter om tidigare rulltrappeupplevelser?

AndersH sa...

http://hn.se/asikter/ordetarfritt/1.749943-ska-jag-halla-till-vanster-pa-gang-och-cykelvagen-?articleRenderMode=article_full_discussion

Jag kände att jag ville länka till den här. Läs kommentarerna.

Hexmaster sa...

Detta var uppenbarligen en nerv i folksjälen... I reglementet Hans hade vänligheten att citera står det att det inte finns några generella regler, och då blir det som det blir, med olika varianter beroende på vem man frågar. Och folk verkar ha oändligt med energi när det gäller att gaffla om skitsaker.

Månne det är det som är den främsta poängen med detaljreglering. Att det är så vi egentligen vill ha det.

Unknown sa...

Rekommendationen att man på gång/cykelväg är att gå till vänster men kommer man till ett övergångsställe ska man hålla till höger om gäng/cykelbanan senare övergår till trottoar skall man gå till höger, om gång/cykelbanan går under en väg ska man också byta vänster mot höger?
Det är ju fullständigt missvisande och orsakar mycket onödig irritation.
Helt solklart är om man går på typ en landsväg, skall man gå till vänster för att se den mötande trafiken men var god ändra reglerna för gående/cyklister till att ALLTID färdas på höger sida vid trottoarer, gång/cykelvägar, övergångsställen och gångtunnlar.Det skulle underlätta och sluta orsaka irritation.
Var god lyssna på cyklisternas vädjan att styra upp alla lauror - som inte vet hur de skall gå pga dessa idiotiska rekommendationer.

Anonym sa...

Hej! Kan någon förklara vad han menar med att "styra upp alla lauror" ??? Är det skånska eller? Det nya skrivsättet man ser överallt - folk skriver på sina mobiler och skickar utan att läsa igenom först!!! Ska det vara så jäkla svårt?? Idioter!

Hexmaster sa...

Lauror = vimsiga kvinnor, i synnerhet i trafiken, efter en liknelse med hönor. Har använts i 80 år, alltmer sällan de senaste decennierna. (Fast jag är rätt säker på att jag sett det milda invektivet i ett nummer av Kalle Anka.)

Anonym sa...

Kan någon förklara varför det råder vänstertarfik i gångtunneln mellan centralstationen och T-centralen i Stockholm?

Anonym sa...

Det korta tråkiga svaret är väl att det är för att dörrarna i järnvägsänden är märkta på det sättet. Men varför är de de? Möjligen har det att göra med att de svenska järnvägarna har vänstertrafik i normalfallet.

Anonym sa...

Att det ska vara så svårt att förenkla regler för gående. Informera endast HUR OCH PÅ VILKEN SIDA GÅENDE SKA GÅ....Försök göra detta enklare.

GÅENDE GÅR PÅ VÄNSTER SIDA PÅ GÅNG OCH CYKELBANAN, finns ej gångväg gå på VÄNSTER SIDA, då möter man trafiken, liksom cyklister.

CYKLISTER cyklar på höger sida, möter gående och man får ögonkontakt. Den som GÅR håller sig på VÄNSTER sida, cyklisten ser den gående och kan då cykla om. ÖGON KONTAKT ÄR ALLTID BRA, BETYDLIGT BÄTTRE ÄN ATT TITTA I MOBILEN.


Ej vimsig tant men gillar att promenera.

Hexmaster sa...

Folk är väl inte så jätteheta på detaljstyrning jämt. Tänker jag mig. I fordonstrafiken är det en annan sak, där vill man ha övertydliga rejäla pilar och heldragna streck och allt vad det är. Men när man promenerar? En helt annan sak.

Anonym sa...

Det är ju så enkelt. Går man på en gata så går man längst till VÄNSTER (se lagen)! Går man på en gångbana/trottoar så går man längst till HÖGER! Varför det sista? Helt enkelt: den som går närmst till gatan går på det sättet emot trafiken!

Unknown sa...

Ja - efter att ha läst flera självsäkra kommentarer om vilken sida man skall gå (inklusive min egen) så skulle jag, en gång för alla, få någon ansvarig politiker att ta på sej ansvaret att utreda hur det skall vara. Flera olika synpunkter om höger eller vänstergående har alla sitt berättigande. De är ju bra för varje specifikt tillfälle men det är ju stor skillnad mellan ett av cyklar högtrafikerad cykel o gångbana i Malmö centrum och en liten smålandsby där det mest förekommer hundrastare på gång o cyklvägen.
Men, befolkningen växer, specielt i stadsregioner. Det behövs ett beslut/lag framledes på vilken sida fotgängare skall mötas exakt som på 1800 talets slut då man en gång för alla bestämde vilken sida man skulle färdas på med bil/hästfordon.

Anonym sa...

Rekommendationen (som jag har sett på flera håll), att man som fotgängare på gemensam gång- och cykelbana, ska gå på vänster sida i färdriktningen, förstår jag mig faktiskt inte på. Jag ser faktiskt mest problem med det, i synnerhet vid platser där banan svänger och sikten skyms av till exempel en tunnel. Min upplevelse (både som fotgängare och cyklist), är att det är betydligt större risk för en kollision vid sådana platser, om fotgängare och cyklist färdas mot varandra.

Lyckas inte ungdomar lära sig att inte gå 3-4 personer i bredd, så att de blockerar hela banan, eller hundägare lära sig att inte gå på ena sidan, medan hunden spatserar på den andra, så att kopplet får agera snubbeltråd, så kanske det här med vilken sida man ska gå på är ett på tok för stort projekt.

Moje i Halmstad sa...

Hur svårt kan det vara i den blandade trafiken?

Bara det att "alla" tycker olika, visar att nuvarande beteenden och luddiga bestämmelser inte är bra. Vi har som sagt högertrafik sedan drygt femtio år. Då måste det ju vara det som gäller. Nu består trafiken av diverse olika "komponenter" där alla utom gående, och cyklande tror man ibland, styrs av lagar och bestämmelser. Så varför skall de gående göra tvärt emot alla andra? Det är ju högertrafik som gäller och det borde reflexmässigt sitta i ryggmärgen att alltid hålla höger. Utom n b i undantagsfallet med gående på landsväg utan trottoar. Det talas om att de gående skall se cyklisterna på gc-vägar. Men den snabbare väjer ju, t ex då cyklisten kör om en gående. Hastighetsskillnaden är då dessutom betydligt mindre då man kör i kapp, än om de möts på antikt mot ansikte. Jag tycket gående skall hålla väl ut till höger och dessutom förhoppningsvis inte göra någon oförutsedd "kursavvikelse". Gående, barnvagnar, rullatorer, rullstolar; långsammast längst ut till höger, passerar/"omkörning" gör man på vänster sida. Och sedan kommer cyklisterna farande och kör om till vänster- och förhoppningsvis pinglar om det ser trångt ut. Inga problem. I hela trafiksystemet gör man så, även i till sjöss, så varför skulle det inte gälla överallt. Konsekvens är en bra grundprincip och logiskt tänkande. Inga konstigheter, inga undantag. Hur svårt kan det vara?

Moje i Halmstad

Anonym sa...

Angående på vilken sida gående möter varandra, så har jag hittat en handledning som Statens högertrafikkommission delade ut till alla hushåll inför omläggningen till högertrafik 1967. Där står: "När ni möter andra gående bör ni hålla till höger". Jag tror inte det kommit någon annan instruktion sedan dess, så det är nog det som gäller fortfarande. Länk till denna finns här:
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/nyhetsarkiv/vag/hogertrafik-broschyr.pdf

50-talist