2013-01-16

Steady state 1979

Det finns en liten grupp astronomer som har en egen uppfattning om universum. De anser att det kommer att fortsätta att utvidga sig, men de tror också att ny materia ständigt skapas och att nya galaxer undan för undan kommer att födas ur denna nya materia. De här vetenskapsmännen tror alltså att universum aldrig kommer att upphöra att existera och dessutom att det aldrig kommit till. - Det har alltid funnits till och kommer att finnas till i evigheters evighet!

- Tom McGown, Astronomi (Carlsen 1979)

Uppfattningen kallas steady state, är motsatsen till big bang, var hetast på 50- och 60-talen, och har idag definitivt förpassats till vetenskapens stora skräpkammare. Men ännu när jag var liten kunde jag läsa om den i nytryckta böcker; i förklenande ordalag ("liten grupp", "en egen uppfattning") men ändå.

Jag har inte provat, men denna teori skulle kunna komma till användning när någon ställer den evinnerliga frågan om vad som hände före big bang - det måste ju finnas någonting före!? Ger steady state ett mer logiskt intryck? Trots att den som sagt är motsatsen till big bang så finns inte här heller något "före".

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har för mig att även Isaac Asimov skriver om dem i en av sina populärvetenskapliga böcker "Kosmiska ägg och svarta hål".

Sensemaker

Lena Synnerholm sa...

”Vad fanns före Big Bang?” Jag är inte ens säker på, om det är en meningsfull fråga.

Joakim E sa...

Det är den troligen inte, men försök få människans invanda tidsbegrepp att förstå det... (I matematiken finns det många resultat som verkar antiintuitiva även om man logiskt instämmer i bevisningen, men många av dem kan man vänja sig vid och till slut se som helt naturliga. Om det på samma sätt är möjligt att tvinga sin intuition att sluta se tiden som en enkelriktad, oberoende, opåverkbar, linjär variabel vet jag inte. Jag kan det då inte. Skulle vara kul att veta vad de som verkligen haft tillfälle att vänja sig – Hawking & co – säger om detta.)