2013-01-02

Tips: Influensakoll


Hur vet Smittskyddsinstitutet hur alla dessa influensor sprider sig? En metod är att hålla sig med informatörer, som helt enkelt talar om ifall de blir sjuka.

För att bli en sådan informatör anmäler man sig på www.influensakoll.se. Sedan berättar man en gång i veckan hur man mår. Det är allt.

Vi behöver fler deltagare

Hittills har knappt 1 400 personer gått med som rapportörer. Vi har därmed kommit ungefär en tredjedel till vårt mål på 3 500 deltagare och vi behöver många fler. Det är mycket enkelt att rapportera, och på webbplatsen kan man följa utvecklingen av influensa och förkylningar på en färgkarta över Sverige.

- Smittskyddsinstitutet

Data presenteras bland annat på dessa kartor, där andelen insjuknade rapportörer under den senaste veckan visas länsvis:

Sjukdomsläget: Influensa
Sjukdomsläget: Förkylning

Felkällorna är naturligtvis flera, särskilt som rapportörerna är relativt fåtaliga. Med tanke på hur Facebook ser ut vilken dag som helst torde det inte vara något problem att hitta några tusen som då och då ska berätta hur de mår - inte minst eftersom de här får någon som faktiskt lyssnar och är uppriktigt intresserad.

Inga kommentarer: