2010-06-23

Dra alla över en kant

Nej, det heter "över en kam". Inte för att det blir mycket klarare. Varifrån kommer uttrycket?

Från tyska och fårklippning: alle über einen Kamm scheren = skära (eller klippa) alla över en kam. Det handlar om den kam man använder när man klipper dem, och inte gör skillnad på finare och grövre ull.

Varianten "skära alla över en kam" är alltså den ursprungliga. Skärandet har gradvis kommit att ersättas av ett dragande, som folk tydligen uppfattat som begripligare, eller vad de nu gjort. På samma sätt kan man fråga sig hur varianten med "kant" uppkommit, på vilket sätt blir den tydligare? Eller så är detta helt enkelt ett färdigt uttryck som folk vet hur det används men sällan funderar över detaljerna i, och eftersom dessa inte spelar någon roll kan man variera dem utan att riskera funktionen.

8 kommentarer:

Björn sa...

Jag funderade faktiskt över detta senast igår, då jag hörde någon på radion staka sig och tveka mellan kam och kant.

Ulla Wennberg sa...

Det tyska "schere" betyder också klippa, alltså "klippa alla över en kam".

Hexmaster sa...

Ulla: Det kan vara både och, men "klippa" passar bäst i detta sammanhang. Tack.

Kurt sa...

Jag kan ju mycket väl tänka mig ett uttryck som "Dra alla över en kant", men det skulle ju naturligtvis ha en helt annan innebörd! Det skulle väl snarare betyda något som att störta alla i fördärv?

Anonym sa...

Dra alla över en kant. Min tolkning är att man radar upp alla, drar ett streck i mitten och de som är på denna sidan är smarta alla på andra är dumma i huvudet. Dra inte alla över samma kant.

Anonym sa...

Och vem har någonsin sett en fårklippare använda kam? Skulle möjligen vara en omskolad frisör då.

Lena Synnerholm sa...

Jag tror fakiskt att det var frisörer, som uttrycket syftade på från början. Dom hade olika kammar, för olika grad av kortklippt hår. Att "klippa/skära alla över en kam", syftade alltså på, att ge alla lika kort hår.

Unknown sa...

Jag brukar tänka så här, dom som inte fattar att det heter ”alla över en kam” är helt enkelt dumma i huvudet.