2010-06-06

Binders er en norsk oppfinnelse

Den bindersen vi bruker i dag, er ikke en norsk oppfinnelse. På slutten av 1800-tallet ble en rekke papirklemmer av varierende kvalitet oppfunnet. En som bidro, var Johan Vaaler fra Akershus; han sendte inn sin patentsøknad i 1899. Han fikk patenter i Tyskland og USA, men det ble aldri noe produksjon, for tidligere hadde det kommet bedre løsninger på markedet, av den typen vi bruker i dag. (De ble markedsført som Gem Paper Clips, derav det svenske ordet "gem".) Vaalers binders har en bøy mindre, og fungerer derfor langt dårligere.


På 1920-tallet ble Vaalers patenter oppdaget, og ideen om at bindersen skulle være norsk synes nå å ha slått rot.

Under den tyske okkupasjonen ble faktoiden forsterket. Da begynte man å bære en binders i jakkeslaget, som en subtil form for protest, et symbol på noe som «binder oss sammen». At bindersen skulle være en norsk oppfinnelse, bidro sikkert til den patriotiske verdien. Men det er altså ikke sant, dessverre, må vi vel kunne si.

Feiloppfatningen har blitt forsterket i mange oppslagsverk, samt på et norsk frimerketrykk fra 1999. Dessuten med en binders i gigantformat (syv meter), som i sin tid sto utenfor Handelshøyskolen BI, Sandvika. Legg merke til at ingen av disse bindersene har vært av Vaalers type.

- Smakprov ur Peter Olausson, Strutsen gjemmer ikke hodet i sanden (Pax 2010)

2 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Okej, då är gemet ingen norsk uppfinning. Vad finns det för belägg för, att osthyveln uppfanns i Norge?

Anonym sa...

Hut med deg din Svenske!