2020-12-22

Oscar, Oskar och Tjabo

Oscar II stavades med c av honom själv och hans samtid. Så stavas han än idag i Nationalencyklopedin, Wikipedia, och alla andra viktiga sammanhang.

Med ett undantag: Det kungliga hovet. Där stavas Oscar, såväl I som II, med k.

- Kungahuset: Ätten Bernadotte

Det beror på hovets regel för när moderniserad stavning av kungliga namn ska tillämpas. Jag har inte bestämt mig för om den är charmigt kuriös eller bara fånig.

Vid hovet är normen att de avlidna kungar och drottningar som den nuvarande regenten har träffat får behålla stavningen.

- Språktidningen 3/2012: Estelles morfar blir aldrig kung Karl XVI Gustav

Eftersom den nuvarande regenten inte träffat någon av hans oscarianska förfäder så har deras namn moderniserats till Oskar.

Man kan fråga sig vad som händer när/om drottning Viktoria tillträder. Hon träffade aldrig sina gustavianska förfäder – innebär det att deras namn kommer att moderniseras till Gustav V och Gustav VI Adolf? Och kommer en framtida regents tillträde att innebära att dagens kung får heta Karl XVI Gustav? Sådana ödesfrågor hade k:a informationsavdelningen 2012 inte tagit ställning till, utan hänvisade till framtiden ifråga.

Vilken regel för moderniserade kunganamn tillämpar då vi ordinära undersåtar? Den här: Kungligheter fr.o.m. Oscar I stavas som de själva stavade/stavar sig. – Varför nu gränsen sattes vid just O1. Men varför inte. Det är åtminstone en språklig regel som inte baseras på en individ, vilket nog är mest fånigt när jag tänker efter.


Inga kommentarer: