2020-12-27

Hur svettas en gris

- "Svettas som en gris för att se ut som en räv" är tydligen ett vanligt uppmuntrande motto i träningsbranschen. Jag har inte stött på det, vilket kan bero på mina ytterst fragmentariska kopplingar till träningsbranschen.

Uttrycket "svettas som en gris" vore logiskt och enkelt om grisar svettades påtagligt ofta och mycket. Men faktum är motsatsen: Grisar svettas inte alls! (Det är en anledning till att de gillar att svalka sig i gyttja och vatten.) Man skulle kunna frestas att tolka uttrycket som ursprungligen ironiskt, att det "egentligen" betyder att man inte svettas alls. Men så roligt ska vi inte ha det; det har alltid betytt att svettas riktigt mycket. Men varifrån kommer det?

Uttrycket verkar vara tämligen nytt i svenskan, men är desto äldre i engelskan. Här ett tidigt belägg:

- "Keep him in the corner, Ned [Turner]." "He [Ned] sweats like a pig," said Shelton [Neds sekond], Londontidningen Star den 10 november 1824

Att det är en boxningsmatch som refereras indikerar att uttrycket redan då användes i folkligare sammanhang snarare än i "finare" (vilket som regel gör uttrycken svårare att efterforska). Men framför allt indikerar det att det från början avsåg någon som svettades mycket.

När jag letat efter förklaringar av det engelska uttryckets uppkomst har jag hittat två:

1. Grisen är inte djuret utan pig iron, tackjärn. När järnet svalnar i gjutformarna kondenseras luftens fuktighet på det. När "grisarna" börjar "svettas" innebär det alltså att det blivit tillräckligt svalt för att kunna hanteras för hand.

2. "Sweating like a pig" är en stympad form av det målande uttrycket "sweating like a pig who knows he's for dinner".

Båda förklaringarna är problematiska. Jag har inte sett någon av förklaringarna försedda med belägg; man förväntas acceptera dem som fakta. Jag har inte hittat några belägg över huvud taget för det förvisso användbara uttrycket i nr 2. Förklaring nr 1 verkar avgjort vanligast. Det är desto märkligare som ingenting i den indikerar hur fukten på tackjärnet kommit att avse stora mängder svett. (Jag vet inte om den metallurgiska förklaringen stämmer men det känns i vilket fall irrelevant.)

Slutsats: Ingen av de nämnda förklaringarna håller. Bakgrunden till uttrycket "svettas som en gris" är ännu inte klarlagt. Kanske grisen inte har någon annan funktion i uttrycket än att vara förstärkande? Som i svingott, "äta som en gris" m.fl. Eller de engelska uttryck Tréguer nämner i sitt förslag:

The more probable explanation is simply that the pig has come to symbolise the unpleasant fact of sweating profusely in the same way as it often represents greed, dirt, etc., in many derogatory idioms [länk till Word histories: French pig idioms] — cf. for example to eat like a pig, to make a pig of oneself and happy as a pig in muck.

- Pascal Tréguer: The probable origin of the phrase "to sweat like a pig", Word Histories 4 juli 2017

Men "mer forskning krävs", som man brukar säga.

*

Mer om metallen: Tackjärn är inte bara en form av järn utan en viss sort, med mer än 4 % kol (vilket är mycket i sammanhanget). Det kunde användas direkt som gjutjärn, men var oftare bara ett steg i processen på väg till andra sorters järn och stål. Numer kallas det råjärn, också för att man hoppar över gjutningssteget och istället fortsätter direkt med att bearbeta det vidare.

Varför heter det pig iron? Vid gjutningen sitter tackorna ihop med "stången" upptill, vilket liknades vid kultingar som diar en sugga. På denna stereobild från omkring 1900 ser man hur gjutformarna för engångsbruk tillverkas: Mannen i förgrunden håller i en träkonstruktion som han pressar ner i sanden.


Inga kommentarer: