2020-12-17

Flertalet

I betydelsen ’majoritet’ används flertal huvudsakligen i uttryck av typen flertalet medlemmar stödde förslaget. Uttrycket ett flertal kan däremot bara betyda ’flera stycken’.

- svenska.se (SO): flertal

Nyckelordet ovan är "huvudsakligen". Det händer att "flertalet" används med betydelsen "flera" snarare än "de flesta". Och då kan det missförstås.

Jag har inte hittat något riktigt bra exempel där det framgår att skribenten med "flertalet" menar "flera" snarare än "de flesta" [ uppdaterat: eller så har jag det ]. Det var lättare att hitta exempel där betydelsen är oklar. Som "flertalet bedömare", en vanlig fras som kan skrivas och läsas på olika sätt. Menar man majoriteten av de som tyckt till eller bara flera av dem? Det är ju helt olika saker, men det framgår inte.

Varför nu folk ska använda ord som kan misstolkas istället för ord som inte kan misstolkas.

Mäklarannonser ska, av hävd och oklar anledning, ha ett lite tillgjort språk. Ett språk där man kan få för sig att skriva "flertalet" istället för ett vanligt "flera" eller "många".

2 kommentarer:

Joakim E sa...

Jag tycker nog att ditt mäklarexempel är ett bra exempel på tydligt felaktig användning.

En tänkbar hypotes är att i takt med att "flertalet" har ersatts mer och mer av "majoriteten", har en lucka uppstått i språket för att använda det ordet i en ny betydelse. Jag är ingen språkvetare, men kan det vara så att när en grupp språkanvändare ser ett ord alltmer sällan, så glömmer den vad det betydde innan den glömmer att det finns? Lite som när man använder "äro" i singular (fast den liknelsen är kanske inte bra för där gör man det ju specifikt för att låta ålderdomlig).

Anders G sa...

Flertalet skribenter använder ordet flertal/flertalet felaktigt. Trafikverket uppger på sin hemsida att de kommer att bygga om flertalet busshållplatser i Sörmland för ökad trafiksäkerhet. Vilket jätteprojekt!