2020-12-09

Före Kalle Anka på TV

Kalle Anka och hans vänner har önskat god jul i tv sedan 1960. Vad gjorde de innan dess? – Önskade god jul på bio. Åtminstone i Stockholm.

Sturebiografens annons är från 1949. Men redan då var traditionen tillräckligt gammal för att en del biobesökares föräldrar skulle ha vuxit upp med den. (Biografen Sture/Sture-Teatern, som 1915(jo!)–2001 låg på Birger Jarlsgatan 28–30, ska inte förväxlas med biografen Sture, tidigare Olympia, som ligger på Birger J. 41.)

Det första belägget för ett julprogram från Disney hittade jag från annandagen 1933. Det var året innan Kalle Anka kläcktes. Annandag jul var för övrigt den stora premiärdagen för filmer (vilket den kanske varit än i våra dagar; känner att jag börjar glömma bort livet f.c.).

Filmen om tjuren Ferdinand (som bygger på Munro Leafs bok, illustrerad av Robert Lawson) hade svensk premiär 8 december 1939. Som synes ingick den redan från början i julprogrammet.

Till julens oundgängliga traditioner hör Stures Walt Disney-program för barnen ...

I recensionen av 1945 års julprogram, en av "julens oundgängliga traditioner", finns en fin "det var bättre förr"-kommentar. Ju förr desto bättre!

1949 hände något så oerhört att vi i våra dagar inte ens kan förhålla oss till det: En recensent gnällde över att Kalle Ankas julprogram inte förnyades tillräckligt mycket.


Inga kommentarer: