2020-12-02

Nordströms Borreberg

Karl Nordström (1855–1923) var född i Hoga på Tjörn, en långpromenad från platsen där undertecknad växte upp. Flera av hans tavlor visar välbekanta platser. Som till exempel Borreberget ovan, ett berg som även har den tråkigare stavningen Borgeberget. Att berget använts som borg indikeras av namnet och formen – lättförsvarade berg med stup på flera sidor var guld värda i orostider, och det finns en mängd Borgeberg runtom i landet – och bevisas dessutom av arkeologiska lämningar.

Denna tavla är också av Karl Nordström. Den visar ett annat berg, osäker på vilket men förmodligen på Tjörn. Det är inte omöjligt att det är ett Borgeberg, men definitivt inte Borreberget.

Icke desto mindre är det vad tavlan heter, angivet på baksidan i samband med en minnesutställning 1955. Jag vet inte vad som hänt här. En tavla gjord efter konstnärens död?


Inga kommentarer: