2020-12-08

Mach & Machister

Hört någon skällas för "machist" på sistone?

In his book [Materialism och empiriokriticism (1909)] Lenin criticized the idealism of the Machists on questions of knowledge about society and further developed historical materialism. He exposed the reactionary nature of the biological theories of society and showed that the Machists, with their pretentious and empty energetistic and biological verbiage, wanted to conceal the irreconcilable class contradictions in capitalist society and to prove that this society would achieve total peace and prosperity by virtue of people’s "psychological tendency toward stability."

- The Great Soviet Encyclopedia: Materialism and Empiriocriticism: Critical comments on a reactionary (1977)

Machister har inte med machismo att göra utan är – var? – anhängare av en kunskapsteoretisk skola som utvecklades av Ernst Mach (1838–1916). Sånt begriper jag mig inte på men så här beskrivs den:

He originally saw scientific laws as summaries of experimental events, constructed for the purpose of making complex data comprehensible, but later emphasized mathematical functions as a more useful way to describe sensory appearances. Thus scientific laws while somewhat idealized have more to do with describing sensations than with reality as it exists beyond sensations.

- Wikipedia: Ernst Mach/Empirio-criticism

En intressant passage i samma artikel nämner att Machs kritik av Newtons fysik inspirerade Einstein, men att Einstein senare insåg att kritiken snarare byggde på filosofi än på fysik.

Men att Machs namn brukas än idag beror förvisso varken på Lenin, Newton eller ens Einstein. Det beror på hans andra karriär. Fysikprofessorn studerade chockvågor: När något färdas fortare än ljudet komprimerar det luften framför sig.

Bild på kula med chockvåg, tagen av Mach 1887. Att man kunde ta sådana bilder på den tiden finner jag lika fascinerande som de relaterade tankeövningarna.

Det var för att hedra professorns arbete i ämnet som ljudhastigheten 1929 fick beteckningen Mach (eller rättare: föremålets hastighet dividerad med ljudhastigheten på platsen). Inom den s.k. strömningsmekaniken finns det en lång rad s.k. dimensionslösa tal som används för att beteckna saker och ting. Några av dem har namn efter kändisar som Arkimedes och Galilei, men det är bara ett som tillhör allmänbildningen.

Dagens bloggpost skrevs med anledning av Chuck Yeagers bortgång, den förste som färdades fortare än ljudet.


Inga kommentarer: